Lista över kurser på komvux

Här ser du vilka kurser som du har rätt att delta i inom kommunal vuxenutbildning för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan. 

 • Bygg och anläggning 1 (BYGBYG01)
 • Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02)
 • CAD 1 (CADCAD01)
 • Datorteknik 1a (DAODAT01a)
 • Datorteknik 1b (DAODAT01b)
 • Elektromekanik (ELRELK0)
 • Elinstallationer (INSELI0)
 • Elkraftteknik (ELRELF0)
 • Ellära 1 (ELLELL01)
 • Energiteknik 1 (ENEENE01)
 • Engelska 5 (ENGENG05)
 • Engelska 6 (ENGENG06)
 • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
 • Fysik 1a (FYSFYS01a)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Industritekniska processer 1 (INUINU01)
 • Kemi 1 (KEMKEM01)
 • Konstruktion 1 (KOTKOS01)
 • Logistik 1 (INKLOG01)
 • Logistik 2 (INKLOG02)
 • Matematik 1a (MATMAT01a)
 • Matematik 1b (MATMAT01b)
 • Matematik 1c (MATMAT01c)
 • Matematik 2a (MATMAT02a)
 • Matematik 2b (MATMAT02b)
 • Matematik 2c (MATMAT02c)
 • Medicin 1 (MEDMED01)
 • Mekatronik 1 (MEKMEK01)
 • Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1)
 • Naturkunskap 1a2 (NAKNAK01a2)
 • Naturkunskap 1b (NAKNAK01b)
 • Naturkunskap 2 (NAKNAK02)
 • Praktisk ellära (ELLPRA0)
 • Produktionskunskap 1 (PRDPRO01)
 • Programmering 1 (PRRPRR01)
 • Psykiatri 1 (PSYPSY01)
 • Psykologi 1 (PSKPSY01)
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1)
 • Samhällskunskap 1a2 (SAMSAM01a2)
 • Samhällskunskap 1b (SAMSAM01b)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)
 • Svenska 1 (SVESVE01)
 • Svenska 2 (SVESVE02)
 • Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)
 • Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02)
 • Teknik 1 (TEKTEK01)
 • Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01)
 • Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02)

 
Listan är hämtad från  Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan