Rätt att läsa upp behörighet

Saknar du behörighet till en utbildning du är intresserad av? Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till yrkeshögskolan.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå: 

  • Grundläggande behörighet
  • En eller flera särskilda kunskaper

Du har rätt att läsa in flera behörigheter men endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in särskilda förkunskaper.

För att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå måste du:

  • Vara över 20 år eller har avslutat en gymnasieutbildning
  • Vara folkbokförd i Sverige
  • Ha förutsättningar att kunna tillgodogöra dig undervisningen

Här finns en lista över vilka kurser som omfattas av rätten att få delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan. 

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av rätten.

Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för den i annan kommun eller annat landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar bestämmer kommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Information om rätt till komvux finns även på Skolverkets webbplats.