Rätt att läsa upp behörighet

Saknar du behörighet till en utbildning du är intresserad av? Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att få gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten att läsa in behörigheter omfattar nu alla vuxna. För att kunna använda sig av rätten att läsa in grundläggande eller särskild behörighet måste du vara behörig till utbildning på gymnasial nivå, det vill säga:

  • Vara över 20 år eller ha avslutat en gymnasieutbildning
  • Vara folkbokförd i Sverige
  • Ha förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen

När det gäller yrkeshögskolan har man rätt att läsa in den grundläggande behörigheten. Utöver den grundläggande behörigheten ställer en del yrkeshögskoleutbildningar krav på särskilda förkunskaper. Den som har uppnått grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har även rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan.

Du har rätt att läsa in flera behörigheter men endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan man kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper.

Här finns en lista över vilka kurser som omfattas av rätten att få delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för att uppfylla krav på särskilda förkunskaper inom yrkeshögskolan. 

Rätten att få delta på dessa kurser på komvux för att kunna uppfylla förkunskapskrav på en yrkeshögskoleutbildning gäller från och med 1 mars 2018. Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av rätten.

Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för den i annan kommun eller annat landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar bestämmer kommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Information om rätt till komvux finns även på Skolverkets webbplats.