Behörighet genom studier på folkhögskola

Om du har gått en utbildning vid folkhögskola uppfyller du den grundläggande behörigheten om du läst något av följande:

  1. En treårig utbildning.
  2. En tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan.
  3. En tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet.
  4. En ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Dessutom krävs det att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap1a1.