Textiltekniker/Processoperatör

Bunden | Borås

Detta är YH-utbildningen för dig som vill arbeta med och utveckla textilproduktion!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på nordiskatextilakademin.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

18 maj 2022

Fler starter

1 september 2023, 1 september 2024

Om utbildningen

Vill du hantera maskiner och processer i en världsomspännande och utvecklande bransch? Som textiltekniker kommer du bland annat att ha som uppgift att omvandla designers och konstruktörers idéer och ritningar till en fungerande produktion. Du arbetar oftast i team med andra för att få textilproduktionen att flyta smidigt. Finurlighet, noggrannhet och problemlösning är efterfrågade egenskaper. Utbildningen till Textiltekniker/Processtekniker ger dig kunskaper om textila materials beståndsdelar, egenskaper, tillverkning och användning, grunderna inom systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering och kvalitetsstyrning.

Du kommer efter genomförd utbildning att självständigt kunna planera och på ett säkert sätt utföra arbete i en textil produktion, självständigt hantera och underhålla utrustning enligt fastställda underhållsplaner, kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att arbeta efter fastställda instruktioner samt följa upp produktionsresultat. Du lär dig även om hur man utifrån miljökrav kan arbeta för en hållbar produktion.

Eftersom yrkesrollerna är praktiska kommer en stor del av utbildningen också att ske via praktik ute på företagen i form av Lärande i arbete (LIA). Utbildningen kommer att varva teori med praktik, vilket innebär att termin 1 och 3 utgörs av teoretiska kurser och termin 2 och 4 utgörs av LIA.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du också möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Upplägg
Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i det textila navet: Textile Fashion Center i Borås. Utbildningen genomförs i Nordiska Textilakademins lokaler i Textile Fashion Center i Borås. Där finns, förutom undervisningslokaler, även utbildningsledning och administration.

Vid utbildningens start ger skolan en serie introduktionspass för att du ska få de bästa möjliga förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen. En genomgång av utbildningen och kursernas upplägg i relation till yrkesrollen menar vi ger en förståelse som skapar motivation för varje enskilt moment. Varje moment är genomtänkt och kopplat till ett reellt behov på arbetsmarknaden.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska är en självklar del i ett flertal av utbildningens kurser, då engelska är det vedertagna branschspråket. För att kunna verka i yrkesrollen är det viktigt att kunna göra sig förstådd på mer än ett språk. Det är även vanligt förekommande att instruktioner och beskrivningar av maskiner, utrustning och program inom yrkesområdet är skrivet på engelska.

Lärarledd undervisning är koncentrerat till i huvudsak två till tre dagar per vecka. Tid för eget schemalagt är väl anpassat för att skapa goda förutsättningar för genomförande av exempelvis projektuppgifter och självstudier.

För att ge dig en god inblick i yrkesrollen och förståelse för vad utbildningen leder till kommer ett flertal studiebesök genomföras under utbildningstiden. Studiebesöken görs i olika typer av verksamheter för att skapa medvetenhet kring variationen och bredden inom textilindustrin.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen PROTEKO - Nordiska Textilakademin