Skolhundspedagog/Resurspedagog - hundunderstödd pedagogik

Distans | Strömsholm

Arbeta med hunden som resurs och kollega inom pedagogisk verksamhet.

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Ansök på terapihundskolan.se

Sista ansökningsdatum

2 april 2023

Om utbildningen

Yrkeshögskoleexamen Skolhundspedagog - hundunderstödd aktivitet och pedagogik.

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Upplägg
Utbildningen sker både med fysiska träffar och på distans via e-learningplattform. De fysiska träffarna kommer att vara 10 st där vi ses 2 dagar vid varje tillfälle fördelat på 2 år och innefatta praktik och teori i blandad form. Studenten arrangerar själv med LIA plats och kan förväntas resa för att genomföra sin LIA.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan