Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Distans | Örebro

Som lärarassistent gör Du skillnad i skolans värld genom att stötta lärarens arbete med inkludering.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

4 september 2023

Ansök på lernia.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2023

Om utbildningen


Lärarassistent med specialisering inom inkludering är en utbildning på heltid för dig som vill göra skillnad i skolans värld. En lärarassistent är ett stöd både i och utanför klassrummet. Det kan bland annat handla om att hjälpa elever vidare i sitt lärande utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och tillgängliggöra lärmiljön utifrån en skola för alla.
Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Du kommer exempelvis att kunna stötta och hjälpa lärare i deras vardagliga arbete med elever som befinner sig i svårigheter eller med funktionsvariationer. Du kan också självständigt planera för insatser utifrån elevernas behov genom en explicit undervisning.
Du kommer i det dagliga arbetet verka för ”ett lärande i ett digitalt landskap”. I de språkliga kurserna får du verktyg och kunskaper utifrån språkets sociala dimension och betydelse för den enskildas identitet, utveckling och kunskapsinhämtning. Kursen "Inkludering i skolan" behandlar begreppet inkludering och dess innebörd utifrån tankarna bakom en skola för alla. För att du skall kunna verka i din roll som lärarassistent innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska metoder och modeller och som används i dagens skola.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är en heltidsutbildning och innehåller en mix av självstudiematerial, föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och handledning.

Digitala och webbaserade mötesrum
Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade. Schemalagda föreläsningar och grupparbeten på distans via dator förekommer, under dagtid och ca 9 timmar/vecka.

Platsträffar
Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Örebro. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv står för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. Utbildningen har totalt 6 samlingsdagar. Varje träff är oftast 1–3 dagar i följd.

Praktik - LIA (Lärande i arbete)
Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute i en verksamhet.

Framtida yrkesroll
Efter utbildningen har du erhållit kunskaper om språkets betydelse för identitet och framgång och om olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, bakomliggande faktorer och hur man kan anpassa läromiljön för att göra den tillgänglig. Du har även goda kunskaper om skolans organisation i form av huvudmannaskap, elevhälsoteam, administration och hur dessa är reglerande.
Efter avslutad utbildning kan du bland annat jobba som
*lärarassistent,
*pedagogassistent,
*resurspedagog,
*elevcoach,
*klassmentor,
*språkstödjare
*studiestödjare
*studiehandledare

Du kan se vilka kurser som ingår i utbildningen samt hittar knapp till ansökan på www.lernia.se/yh

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lernia Utbildning AB

Webbplats

E-post

Telefon