Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Distans | Örebro

Som lärarassistent gör Du skillnad i skolans värld genom att stötta lärarens arbete med inkludering.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Ansök på lernia.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen


Lärarassistent med specialisering inom inkludering är en utbildning på heltid för dig som vill göra skillnad i skolans värld. En lärarassistent är ett stöd både i och utanför klassrummet. Det kan bland annat handla om att hjälpa enskilda elever vidare i sitt lärande och/eller språkutveckling.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Du kommer exempelvis att kunna stötta och hjälpa lärare i deras vardagliga arbete med elever med inlärningssvårigheter och funktionsvariationer. Du kan också självständigt planera och utföra schemabrytande aktiviteter.

Du kommer att i det dagliga arbetet verka för ”ett lärande i ett digitalt landskap”. Kursen Inkludering i skolan behandlar stödjande av elever i deras inkluderingsprocess. För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

Heltidsutbildningen sker på distans med 6 obligatoriska träffar under hela utbildningen. Utbildningen sker via schemalagda webbinarium ca 3 gånger i veckan som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Däremellan arbetar du med större inlämningar och uppgifter enskilt och/eller i grupp. Varje dag deltar du i den löpande undervisningen online. Alla uppgifter och allt studiematerial finns i Lernias lärportal och på Teams. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader i samband med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en modern dator med webbkamera och en stabil uppkoppling till internet.

Under din LIA-period (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

Efter utbildningen kan du jobba som lärarassistent, pedagogassistent, klassmentor, studiestödjare eller språkstödjare. Du har erhållit kunskaper om språkets betydelse för identitet och framgång och om olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, bakomliggande faktorer och hur man kan anpassa läromiljön för att göra den tillgänglig. Du har även goda kunskaper om skolans organisation i form av huvudmannaskap, elevhälsoteam, administration och hur dessa är reglerande.

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar eftersom detta är en heltidsutbildning som motsvarar ca 40 timmar/vecka. Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Att kombinera arbete och studier kan vara svårt och vid fall där du som studerande ändå vill göra det bör du tänka på att du måste följa kursplanerna, schemat och annat som rör utbildningen.

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. Din LIA (lärande i arbete = praktik) genomför du på en arbetsplats. Du ska under LIA  omsätta dina kunskaper i praktiken. 

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretiskt och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig. Under din LIA-period följer du företagets arbetstider.

LIA ger dig nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Du kan se vilka kurser som ingår i utbildningen samt hittar knapp till ansökan på www.lernia.se/yh

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lernia Utbildning AB

Webbplats

E-post

Telefon