Kulturverkstan - Internationell kulturprojektledare

Bunden | Göteborg

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

21 augusti 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

30 april 2023

Fler starter

19 augusti 2024

Om utbildningen

Kulturverkstan vänder sig till dig som vill arbeta professionellt med konst och kultur. Du som vill lära dig mer om hur du kan skapa och genomföra kulturprojekt, men även du som vill utveckla en kulturverksamhet. Kanske är din främsta drivkraft att göra musik, dans, konst eller scenkonst tillgänglig för fler? Kanske har du en företagsidé inom film, design eller konsthantverk? Kanske ser du potentialen hos kulturen att utveckla vår demokrati? Eller något helt annat. Möjligheterna är många och två år på Kulturverkstan hjälper dig att bygga initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, konsten, kulturen, våra tankar och världen.


PÅ KULTURVERKSTAN LÄR DU DIG
- utveckla, planera, genomföra och utvärdera kulturprojekt
- leda dig själv och andra
- argumentera för konstens och kulturens värde
- finansiera dina egna och andras kulturinitiativ
- hantera ekonomin i ett kulturprojekt eller en kulturverksamhet
- utveckla och genomföra internationella och interkulturella kultursamarbeten
- förstå och navigera i svensk och internationell konst- och kultursektor
- marknadsföra och kommunicera konst- och kulturprojekt
- skapa relationer och nätverk
- utveckla dina och andras styrkor och drivkrafter

Kulturverkstan utbildar kulturprojektledare som har operationella, relationella och kontextuella kunskaper och kompetenser. Det operativa betyder att studenten får de verktyg den behöver i rollen som projektledare. Det relationella innebär att ge insikter och färdigheter i gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap. Det kontextuella syftar till att öka reflektionen kring och förståelsen av hur omvärlden påverkar och påverkas av kulturprojekt.


KULTURVERKSTAN LEDER TILL JOBB
Från första stund får studenterna omsätta sina kunskaper och förmågor i skarpa kulturprojekt och en tredjedel av utbildningen består av lärande i arbete, vilket gör att man står väl rustad för att gå ut i arbetslivet direkt efter utbildningen.
Arbetsmarknaden ser ljus ut för kulturprojektledare som studerat vid Kulturverkstan. Kulturverkstan startade 1999 och har sedan dess examinerat fler än 600 kulturprojektledare. När vi följer upp våra klasser sex månader efter examen har cirka 80% arbete i kultursektorn. Du hittar dem som har tagit examen från Kulturverkstan i det fria kulturlivet, på konst- och kulturinstitutioner, inom offentlig förvaltning och i det privata näringslivet. Möjliga yrkesroller är många men några exempel är: kulturprojektledare, producent, kultursamordnare, kulturföretagare, kulturutvecklare.
Utbildningen kvalitetssäkras och utvecklas kontinuerligt av en ledningsgrupp med representanter från olika delar av kultursektorn.


KURSER

Termin 1
Konsten & kulturen I, 10p
Kulturprojektet: metod & process, 65p
Kulturlivets omvärld & arkitektur, 25p

Termin 2
Kulturprojektet i text & bild, 15p
Kulturekonomi & kulturföretagande, 30p
LIA I, 30p
Internationellt kultursamarbete, 25p

Termin 3
Konsten & kulturen II, 15p
Marknadskommunikation för kulturfältet, 30p
Examensarbete, 20p
Den digitala kultursektorn, 15p
Ledarskap i kulturlivet, 20p

Termin 4
LIA II, 100p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Nätverkstan Kultur AB