Internationell vindkraftstekniker

Bunden | Skara, Åseda

🧗‍♀️ Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? Gillar du höga höjder?

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

4 september 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

15 maj 2023

Fler starter

2 september 2024

Om utbildningen

Utbildningen till vindkraftstekniker är en heltidsutbildning där stor andel består av distansstudier men som även har flertalet platsveckor då du är på plats i skolan. Du kan du läsa utbildningen antingen i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda.

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. De teoretiska delarna av utbildningen sker på distans och de praktiska momenten är obligatoriska. De praktiska momenten genomförs under s.k. platsveckor. Då finns man på plats i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda. Utbildningen pågår i tre terminer, där första året är teoretiska studier och sista terminen till stor del består av LIA (lärande i arbete = praktik). All utbildning kommer vara på svenska, däremot kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Att studera på yrkeshögskola innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att hitta ett studiesätt som passar dig och din sociala situation. En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-period omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA-period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. LIA ger möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

GWO-kurs
Under höstterminen i årskurs 1 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på ytterligare en annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranschen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Efter avslutad och godkända moduler enligt GWO – Global Wind Organisation ingår även certifiering. Du som studerande får själv betala en summa på upp till ca 3 000 kr själv för boende, resor och mat.
Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får du som student själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen.

Du behöver en godkänd hälsokontroll:
Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad. Om du inte uppfyller hälsokraven kan du inte arbeta som vindkraftstekniker, men med den här utbildningen kan du även jobba som service- eller underhållstekniker inom annan energiproduktion.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lernia Utbildning AB

Webbplats

E-post

Telefon