Driftledare inom gröna näringar

Distans | Malmö

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Driftledare inom gröna näringar på Folkuniversitetet på distans. Arbetslivet behöver dig!

Omfattning 250 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 oktober 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2024

Om utbildningen

För att möta den omställning som pågår inom dagens gröna näringar erbjuder Folkuniversitetet tillsammans med branschrepresentanter en helt ny utbildning: Driftledare inom gröna näringar.

Utbildningen har sin grund i att leda verksamheter genom de förändringar branschen står inför. Gröna näringar (jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, skog och mark) möter förändringar i form av digitalisering, klimatförändringar, naturresurshushållning och ny lagstiftning. En viktig framtidsfråga är att driva verksamheter som kombinerar företagande som går att leva på, i balans med de ekosystem de verkar i.

Driftledare inom gröna näringar utbildar ledare som får människor att arbeta tillsammans och verksamheter att drivas i balans med jorden. Som driftledare kan du jobba som teamleader och utveckla den gröna näringen genom ledarskap och innovation med hållbara och cirkulära metoder.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna möta arbetslivets behov av att konceptutveckla och presentera hållbara tekniker för ägare och medarbetare. Du kommer att ha gedigna kunskaper om den gröna näringens affärsmodeller, hållbar odling och djurhållning, cirkulärekonomisk styrning, juridiska system och lagar samt verksamhetsstyrning enligt Agenda 2030 och Sveriges livsmedelsstrategi.

Driftledare inom gröna näringar sker på deldistans. Utbildningen bedrivs i huvudsak digitalt genom schemalagda föreläsningar, möten och grupparbeten. Under utbildningen medverkar du vid tio obligatoriska fysiska träffar på olika orter i södra Sverige för att utnyttja de branschkopplingar som finns där.

Du kommer att få både teoretisk och praktisk kunskap om den gröna näringen, dess aktörer och verksamheter.

Utbildningen ger dig en grundläggande kompetens inom hållbar odling, förädling av växter samt hållbar djurhållning. Du går även möjlighet att specialisera dig genom LIA (Lärande i arbete).

Utöver detta får du kunskaper om till exempel de globala hållbarhetsmålen, cirkularitet, företagande, konceptutveckling, hygien och säkerhet.

Utbildningen möter ett uttalat behov som finns inom större lantbruksenheter, skogsföretag, fiskodlingar, större djurhållningsgårdar och besöksnäringar. Branschen behöver nya personer in i organisationer som vill driva och möta den omställning man står inför idag. Det ger en utbildningsbredd som möjliggör ett brett anställningsområde. Du kan till exempel få anställning som driftledare, driva egen verksamhet eller projektleda större investeringar inom grön näring.

Utbildningen pågår under 63 veckor med teori och 16 veckor LIA. Samlat blir det cirka 1,5 år inklusive ett sommaruppehåll. Det är direktsänd digital undervisning två heldagar i veckan. Därutöver jobbar du med projektarbeten i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar. Utbildningen motsvarar en studietakt på 75 %.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Lunds Universitet