Congress, conference and meeting professional - PCO

Distans | Göteborg, Jönköping, Örebro

Vill du vara en del av en kreativ bransch där du får blanda nöje med ledarskap och planering? Då ska du söka till vår PCO-utbildning!

Omfattning 420 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2023

Ansök på yhsky.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Vill du vara en del av en kreativ bransch där du får blanda nöje med ledarskap och planering? Då ska du söka till Congress, Conference and Meeting professional – PCO!

Mötes- och turistbranschen är en bransch som växer hela tiden, men det finns en stor efterfrågan på kvalificerade projektledare. Genom att gå vår PCO-utbildning får du all kompetens för att kunna bli en mångsidig projektledare som har många bollar i luften.

Du utbildar dig till projektledare inom avancerade kundevent, möten, kongresser, festivaler, mässor och andra typer av publikarrangemang, ett yrke som ligger helt rätt i tiden.

Vad gör en projektledare?
Som projektledare startar, driver och utvecklar du olika affärsintriktade projekt tillsammans med externa aktörer för att skapa smarta helhetslösningar för dina blivande kunder. Det kan exempelvis vara att utveckla och behovsanpassa koncept utifrån kundens eller mottagarens villkor.

Projektverksamheten kan vara omfattande och det gäller att vara snabb med att hitta strategier som överensstämmer med den efterfrågan de möten, kongresser och events som du ansvarar över har.

Enprojektledare tjänar i snitt 35 000 kri månaden. Vilket är medellönen i Sverige.

Vilka kompetenser får jag?
I en bransch med många möjligheter krävs bred kompetens. Därför ser vi till att du får lära dig allt om turistnäring, entreprenörsskap, affärsutveckling och marknadsföring.

Samtidigt lägger vi stor vikt på hållbarhet i förhållande till turism, både nationellt och globalt. Vi undersöker också vilket ansvar och möjligheter ett företag har ur ett miljöperspektiv.

Vad kommer jag att kunna jobba som?
Det finns många yrkestitlar som beskriver just det en professional conference organiser (PCO) gör. Vilket är fördelen med en bred utbildningen som ger möjligheter till ett varierat jobb efter avslutad utbildning.

Projektledare
Egenföretagare och entreprenörer PCO, inom mötes-, turism- och eventindustrin
Mötesansvarig på konferens, kongressanläggning och kursgårdar
Mötesansvarig inom kommun, landsting och andra offentliga myndigheter
Mötes- och reseansvarig inom större företag
Drift och anläggningschef inom handel, hotell, restaurang, transport, event- och reseindustrin
Chef för mötesavdelningen på konferenshotell
Eventarrangör
Utbildningens upplägg
Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår frånen projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga.Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Lärande i arbete (LIA)är ett förberedande moment inför arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. Genom handledning får du möjlighet att praktiskt utföra de moment du har läst om under utbildningen. Vilket betyder att du får pröva på din framtida yrkesroll redan under din studietid!

Träffar under utbildningen
Under utbildningen genomförs 5 träffar som varar 2-3 dagar vardera. Dessa träffar berör olika moment i utbildningen. Fysisk närvaro är önskvärd men inte obligatorisk.

Träffarna kommer att hållas i huvudstudieorten Örebro. Information om varje träff kommer att skickas ut i god tid av utbildningsledaren.

Alla kostnader som uppstår för resa och boende i samband med dessa träffar står den studerande för.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Idéutvecklarna AB

Webbplats

E-post

Telefon