Congress, conference and meeting professional - PCO

Distans | Göteborg, Jönköping, Örebro

Mötes- och turismbranschen är den bransch som växer mest världen över. Speciellt nu när att kunna mötas har blivit viktigare än någonsin.

Omfattning 420 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2023

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Congress, conference and meeting professional – PCO genomförs på uppdrag av och i samverkan med alla stora mässarrangörer i Sverige. PCO betyder Professional Congress Organiser. Det saknas kvalificerade PCO-er i Sverige, därför kan branschen inte genomföra alla större möten/kongresser de borde kunna.

När Göteborg & Co marknadsför Göteborg i Europa, är regionen – Sverige, marknadsför man sig i Asien och Amerika, är regionen-Scandinavien. Mötesindustrin är internationell och har inga geografiska gränser.

PCO är ett spännande och utvecklande framtidsjobb!

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:
• Projektutvecklare/projektledare på konferens, kongressanläggning och kursgårdar
• Egenföretagare, entreprenörer, PCO, inom mötes, turism, handel och eventindustrin
• Sälj-/marknadsansvarig på mötesanlähhning
• Mötesansvarig inom offentliga myndigheter
• Mötesansvarig / reseansvarig inom större företag, med eget projekt och resultatansvar
• Drift-, utvecklings-, anläggningschef i handel, hotell, restaurang, transport, event-, reseindustri

Några av kurserna:
• Arbetsledning, styra, leda, personalutveckling
• Ekonomi i teori och praktik
• LIA Arbete med nationell inriktning och Internationell inriktning
• Marknadsföring och affärsutveckling, Omvärldsanalys och benchmarking
• PCO–Homeoffice, PCO–leverans och resultat, PCO–service o bemötande
• Projektledning

Kunskaper efter utbildningen:
Om upplevelseindustrin - samband, helhetsbegrepp – samarbetseffekter, begrepp o branschstatistik inom branschen, turismens ekonomiska betydelse i samhällsekonomiskt perspektiv. Du kan kopplingen upplevelseindustrin, möten-events-turism-handel, samt synergieffekter dem emellan, framgångsfaktorer med interaktion. Du har kunskap om entreprenörskap och intraprenörskap inom upplevelseindustrin, hur arbeta med traditionell och otraditionell marknadsföring och mycket mer.

Färdigheter efter utbildningen:
Att förstå framtidsorienterad helhetsbild upplevelseindustri/turism o samband inom mötes och upplevelseindustrin, kunna identifiera kulturella skillnader och kommunikationsmöster
Att identifiera framtida möten, regional, nationell o internationell nivå, nyttja internationella system o organisationer, tex ICCA, MPI, definiera intressanta ämnesområden, kunna nyttja socialantropologiska perspektiv på upplevelsen för värd/arrangör och gäst/kund, dynamiken i samspelet, värdskap som försäljningsmodell och mycket mer.

Kompetenser efter utbildningen:
Att kunna initiera, sälja, marknadsföra, genomföra egna mötesupplägg, regionalt, eller nationellt, behärska helhetsbilden av möten, inkl logi, mat, service, aktiviteter, skapa ett kundscenario.
Att integrera kunskaper o färdigheter, att kvalitativt o effektivt utföra yrkesrollen ”Affärsutvecklare” inom mötesindustrin, kunna pedagogiskt argumentera, inför medarbetare och kunder, för bättre resultat, kunna utföra förändringsarbete utifrån intressenter, strategier o planer, engagera medarbetare o affärspartners för hållbara möten, utifrån självklart miljöansvar.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Idéutvecklarna AB

Webbplats

E-post

Telefon