Demensspecialiserad undersköterska

Distans | Forshaga

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

15 augusti 2022

Ansök på forshaga.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

7 augusti 2022

Fler starter

1 augusti 2023

Om utbildningen

Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Under utbildningen kommer du skaffa dig fördjupade kunskaper om och färdigheter i hur du kan stödja personer med demenssjukdom i olika omvårdnadssituationer och hur du kan anpassa ditt bemötande samt ge en personcentrerad vård och omsorg. Utbildningen ger också kunskaper i stöd till anhöriga samt i kvalitetsutveckling av omvårdnad och omsorg.

Utbildningen innehåller följande kurser:

Demenssjukdomar 30 yhp

Personcentrerad vård och omsorg 40 yhp

Värdegrund och förhållningssätt 30 yhp

Måltidssituation och näring 20 yhp

Vård i livets slut och anhörigstöd 20 yhp

Välfärdsteknik 15 yhp

Kvalitetsutveckling och handledning 25 yhp

Examensarbete 20 yhp

Utbildningen bedrivs som en webbaserad distansutbildning. Under utbildningens två år genomförs sammanlagt tio kursträffar. Sex kursträffar genomförs på plats på Forshaga lärcenter. Fyra kursträffar genomförs digitalt via dator. Studierna sker via en lärplattform och du behöver tillgång till en dator, stabil internetuppkoppling samt headset med mikrofon. En stor del av undervisningen sker via lärplattformen, så även redovisningar av skriftliga arbeten och muntliga seminarier. Det gäller både individuella arbeten och grupparbeten. Utbildningen bygger på ett studentaktivt förhållningssätt där du som studerande själv förväntas vara aktiv i dina studier och på lärplattformen. Du kommer att ingå i en studiegrupp med andra studerande för att främja kollegialt lärande och gemensamhetslärande samt har möjlighet till individuell handledning av lärare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Forshaga kommun, Forshaga Yrkeshögskola