Byggnadsingenjör - produktion

Bunden | Solna

Som byggnadsingenjör arbetar du med byggnation och renovering av bostadshus och fastigheter.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

22 augusti 2022

Ansök på hermods.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2023, 1 augusti 2024

Om utbildningen

Som byggnadsingenjör arbetar du med byggnation och renovering av bostadshus och fastigheter. Du är med i hela processen från planering till färdigställande och har en nyckelroll i projektet. Utbildningen ger dig en bred grund i byggprocessens olika delar vilket möjliggör för dig att rikta in dig på ett område som intresserar. Vanliga ansvarsområden för en byggnadsingenjör är projektering, ekonomi samt ledning och koordinering av arbetslag och underentreprenörer. Yrket passar dig som vill arbeta projektinriktat med varierande arbetsdagar och med mycket ansvar. Idag råder det stor kompetensbrist inom byggbranschen. 8 av 10 företag anger att de saknar utbildad personal för att kunna genomföra de stora byggsatsningar som planeras. Inom de närmsta fem åren ska det byggas och renoveras närmre en och en halv miljon bostäder i Sverige.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:
- Arbetsledare
- Byggplatschef
- Byggkonsult
- Byggnadsingenjör
- Byggledare inom såväl nyproduktioner som ombyggnationer

Vanliga arbetsplatser för en byggnadsingenjör är byggföretag, konsultföretag eller entreprenadföretag.

Utbildningen ger dig bland annat kunskap och kompetens inom:
- processen kring byggprojekt
- planering, ledning och uppföljning av projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav
- energieffektivisering inom byggprojekt
- arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats
- ledarskap och kommunikation för att kunna leda hela arbetslag och koordinera underentreprenörer

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Stockholm

Webbplats

Telefon