Bygglovshandläggare

Distans | Borlänge, Stockholm

Ansvarsfullt och viktigt yrke där du arbetar med att handlägga bygglovsansökningar och kommunicera med intressenter utifrån gällande lagar och regler.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

21 augusti 2023

Ansök på ya.se

Sista ansökningsdatum

30 mars 2023

Om utbildningen

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Jobbmöjligheter
Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång. Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

YrkesAkademin YH AB

Webbplats

Telefon