Cloudutvecklare

Bunden | Alingsås, Mölndal

Efterfrågan på Cloudutvecklare är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga inom området.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på molndal.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2023, 1 september 2024

Om utbildningen

Vill du ha ett kreativt yrke där du får arbeta med programmering, problemlösning och som kräver kontinuerlig förmåga att lära sig nytt?

Då är det denna utbildning du ska läsa. Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Du som läser kommer bland annat att bli kunnig inom systemutveckling, datalagring, Continous integration, felsökning och att ta strategiska beslut kring vilka teknologier som ska användas, kompetens som är efterfrågad oavsett hur konjunkturen svänger. Cloudutvecklarens yrkesroll kan betraktas som en hybrid mellan tekniker och utvecklare eftersom de hanterar både drift (operations) och utveckling (development).

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som Systemutvecklare, Azurespecialist, och Cloudutvecklare.

Snabbfakta
Startar Augusti/september 2022, 2023 och 2024
Längd 400 Yh-poäng (2 år)
Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
Särskilda förkunskaper Matematik 2c och Programmering 1
Praktik 100 YH-poäng (LIA)
CSN- Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
Informationstillfällen: Tisdag 8 mars - kl. 18.00 - 19.00, Torsdag 31 mars - kl. 18.00 - 19.00, se på utbildningens hemsida för mer information.

Du får en grundutbildning inom objektorienterad programmering för att du ska kunna arbeta som cloudutvecklare. Tyngdpunkten i utbildningen ligger inom olika molnteknologier så som Azure, Google och AWS. Det gäller såväl kunskaper och förmåga att utveckla i dessa miljöer som att drifta olika molnapplikationer.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden Scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur samt att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD). Detta är flera arbetssätt som efterfrågas av branschen. I kursen “Skalbara applikationer” lär du dig Continous delivery and Deployment (CI/CD) och i kursen “Grundläggande molnapplikationer” är containerteknologier med Docker eller Kubernetes i centrum.

Utbildningen avslutas med en 20-veckors praktikperiod (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. På så sätt kan du se till att du inför den avslutande LIA-kursen har precis den kompetens ditt LIA-företag efterfrågar.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

Objektorienterad programmering i, 30 Yh-poäng
Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 60 Yh-poäng
Från kund till produkt, 10 Yh-poäng
Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
Introduktion till Cloudutveckling, 10 Yh-poäng
Grundläggande molnapplikationer, 40 Yh-poäng
Skalbara molnapplikationer, 40 Yh-poäng
Att drifta molnapplikationer, 60 Yh-poäng
Examensarbete, 40 Yh-poäng
Lärande i arbete, 100 Yh-poäng


Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på Cloudutvecklare och -arkitekter är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga inom de områden utbildningen behandlar.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Mölndal