Behandlingspedagog

Distans | Sollefteå

Behandlingspedagog Sollefteå Distans Som behandlingspedagog arbetar du med människor i alla åldrar som är i behov av stöd och behandling.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

28 augusti 2023

Ansök på solleftea.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2023

Om utbildningen

Behandlingspedagog är en distansanpassad utbildning på heltid (40h/vecka). Det innebär att du studerar självständigt på heltid i kombination med fysiska träffar i Sollefteå. Utbildningen omfattar 4 terminer med totalt 4 fysiska träffar/sammankomster i Sollefteå, varje sammankomst är 3-4 dagar. Under de 4 träffarna i Sollefteå sker betygsgrundande aktiviteter som kräver fysisk närvaro.
Du bekostar själv din resa och ditt boende till Sollefteå vid sammankomsterna.
Under hemstudierna inhämtar du kunskaper, färdigheter och kompetenser via självstudier, studiebesök, fallstudier, föreläsningar, seminarium, projektarbeten i grupp eller enskilt.
Digital undervisning och betygsgrundande digitala lektioner sker varje måndag och torsdag förmiddag.
Övrig kommunikation och uppföljningar sker via en IT-plattform.
Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra utbildningen. Webbkamera och headset krävs.

Sammankomsterna innehåller klassrumsundervisning, metodövningar, cirkulära samtalstekniker och betygsgrundande aktiviteter.

Obligatoriska kurser
• Examensarbete
• Grunder för kommunikation
• Grupper och grupprocesser
• Juridik och dokumentation
• LIA 1 Tillämpa och utveckla yrkesrollen
• LIA 2 Praktisk förankring av teoretisk kunskap
• Mental och psykisk utveckling
• Missbruks- och beroendetillstånd
• Mångkulturellt perspektiv i socialt behandlingsarbete
• Människosyn, bemötande och förhållningssätt
• Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar
• Rehabiliteringsinsatser
• Somatisk omvårdnad
• Yrkesroll och hälsa

LIA, lärande i arbete ingår (20 veckor)
Det är en teoretiskt och praktiskt utbildning, med 25% lärande i arbetslivet (LIA) d.v.s. praktik. De teoretiska studierna ger dig viktiga kunskaper som sedan tillämpas och utvecklas under praktisk handledning på en arbetsplats. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.
Flertalet LIA-platser kräver utdrag ur polisens belastningsregister.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling.
Det kan vara inom boendeverksamhet dvs HVB-hem (hem för vård och boende med olika målgrupper), SIS-institutioner med ungdoms- eller missbruksvård, , socialpsykiatri, daglig verksamhet, som resurs på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Sollefteå kommun - Reveljen