Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Bunden | Mölndal

Omfattning 300 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på molndal.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2023, 1 september 2024

Om utbildningen

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer som personer i behov av rehabilitering
I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

SNABBFAKTA
Examen Yrkeshögskoleexamen
Start september 2022
Längd 300 YH-poäng (2 år)
Studietakt 75%, bunden
Studieort Mölndal
Antal platser 20 st
LIA 23 veckor (praktik)

UNDER STUDIETIDEN
I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.
Under utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation.
Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

EFTER UTBILDNINGEN
Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

KURSER SOM DU LÄSER (YH-poäng*):
*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

Utbildningen är uppbyggd av tre delar/block

Block 1
- Förutsättningar för yrkesrollen, 70 YH-poäng
- Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 20 YH-poäng
- Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 30 YH-poäng
- LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng

Block 2
- Aktivitet, kommunikation, anpassningar, 140 YH-poäng
- Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng
- Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng
- Kommunikation kultur och samspel, 25 YH-poäng
- Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng
- LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng

Block 3
- Vardagsarbete, vägledning, lärande, 90 YH-poäng
- Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
- LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
- Examensarbete, 25 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Campus Mölndal