3D CAD-ingenjör

Distans | Bollnäs

Utbilda dig till ett framtidsyrke! Sök till 3D CAD-ingenjör där du får arbeta med teknik, utveckling, problemlösning, både praktiskt och teoretiskt.

Omfattning 415 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

28 augusti 2023

Ansök på hufb.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

3D CAD-ingenjör är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning på distans. Utbildningen bedrivs på heltid. Undervisningen sker genom föreläsningar, problembaserade övningar, temaarbete, projektarbeten, studiebesök och lärande i arbete (LIA) samt examensarbete.
Du får genom utbildningen kompetens inom CAD så att du självständigt kan slutföra uppgifter från kravspecifikationer till färdiga 3D-modeller. Du lär dig att lösa komplexa problem, såsom att göra hållfasthetsberäkningar och hållbara materialval. Du får även kunskaper om olika produktionsprocesser, tillverkningsmetoder, Industri 4.0 samt färdighet i att kommunicera både genom muntliga presentationer och skriftliga rapporter.

Utbildningens upplägg
Utbildningen ges i modifierad distansform, vilket innebär att utbildningen innehåller obligatoriska träffar. Dessa sker fysiskt i Bollnäs vid 9 tillfällen under utbildningstiden, där varje tillfälle omfattar 3 dagar i följd.

I övrigt sker undervisningen på distans med Microsoft Teams som lärplattform.

Under utbildningen hålls 3 föreläsningar per vecka fördelat på 3–4 timmar vardera, totalt ca 10 timmar per vecka. Handledartid är schemalagd de dagar undervisning sker, även det totalt ca 10 timmar per vecka. Ej schemalagda dagar ägnas till självstudier. Läraren finns även tillgänglig för individuell hjälp och stöd under dessa dagar.

Föreläsningarna är antingen livesända eller förinspelade med efterföljande tid för frågor och övningar. Föreläsningarna publiceras i Teams och finns tillgängliga under hela utbildningstiden.

En stor del av utbildningstiden är förlagd på företag där du praktiserar dina anskaffade kunskaper enligt kursplanen i LIA.

Utbildningens upplägg innebär att du som studerande kan studera hemifrån via Teams eller träffas på din studieort.

Vid de obligatoriska träffarna i Bollnäs ingår bland annat studiebesök, gästföreläsningar, ordinarie föreläsningar och praktiska moment.

Du som studerande får låna en dator av oss. I datorerna finns all nödvändig programvara för utbildningen, inklusive hjälpmedel som möjliggör studier för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Bollnäs

Webbplats

Telefon