Trafiklärarutbildning

Bunden | Kungsbacka

Trafiklärare - En utbildning med hög arbetslivsanknytning och stora chanser till ett utvecklande och intressant arbete

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

22 januari 2024

Ansök på utbildarna.com

Sista ansökningsdatum

10 september 2023

Fler starter

20 januari 2025

Om utbildningen

Trafiklärarutbildningen i Kungsbacka genomförs med en hög grad av arbetslivsanknytning. Utöver 15 veckors LIA (lärande i arbete) på heltid så genomförs 1 dag per vecka ute på någon Trafikskola. Under senare delen av utbildningen driver de studerande också en egen "trafikskola". Detta för att få en så verklighetsanknuten utbildning som möjligt. Utbildningen genomförs under totalt 60 veckor (300 yrkeshögskolepoäng) och genomförs utan något studieuppehåll.
Utbildningen består av tio olika delkurser där teori varvas med praktik. Under senare delen av utbildningen ingår ett examensarbete som knyter an till de olika delkurserna som ingår i utbildningen.

Framtidsmöjligheter
Situationen på arbetsmarknaden är mycket positiv för de som genomgått Trafiklärarutbildningen och fått Transportstyrelsens godkännande att arbeta som trafiklärare. Genom vårt nära samarbete med branschen finns det goda förutsättningar för ett arbete som trafiklärare efter avslutad utbildning. Det finns också, efter någon tid i yrket, goda chanser att utbilda sig vidare till exempelvis Utbildningsledare, Tung- eller MC-lärare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Utbildarna i Helsingborg AB

Webbplats

Telefon