Tekniker - Intelligent Warehouse

Bunden | Jakobsberg

När du utbildar dig till tekniker med inriktning mot robotar och automatiserad logistik får du lära dig om allt från kvalitets- och miljöledningssytem

Omfattning 430 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2023

Om utbildningen

Tycker du robotar är kul?
Då kan denna utbildning vara ditt kall!

När du utbildar dig till tekniker med inriktning mot robotar och automatiserad logistik får du lära dig om allt från kvalitets- och miljöledningssytem till planering och design av logistikprocesser samt modellering och simulering av skeenden.

Här får du kombinera det teoretiska lärandet med det praktiska där fokus läggs på problembaserat lärande (PBL), där studerande får arbetsbaserade case att lösa.

Detta varvas med Lärande i Arbete (LIA) som står för 25% av utbildningen för att våra studerande ska få god kännedom av vad yrket faktiskt består av för arbetsuppgifter.

Vad kommer jag kunna jobba som?

Automationstekniker – Lagerstyrning
Automationstekniker, installation och service industrirobotar
PLC-tekniker
Robottekniker
Underhållstekniker
Utvecklingstekniker

Utbildningens innehåll:
Automation, PLC och industriell IT
Design och styrning av lager
Drift- och underhåll
Examensarbete
Informationssystem för logistik
Logistik i försörjningskedjor
Lärande i Arbete
Mekanik och Mekatronik Grundnivå
Mekatronik Avancerad nivå
Miljö- och kvalitetsledningssystem
Styrning av produktionssystem och materialflöden
Verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon