Specialistbarnskötare

Distans | Nyköping

Vidareutbildning för barnskötare som ger dig specialistkunskaper inom didaktik. En utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

23 augusti 2021

Ansök på campusnykoping.se

Sista ansökningsdatum

7 maj 2021

Fler starter

1 augusti 2022

Om utbildningen

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål, huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.

YRKESROLLER
-Specialistbarnskötare

ARBETSUPPGIFTER
-Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
-Planera och genomföra projektarbeten
-Handledning
-Stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget
-Använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation
-Bedriva undervisning utifrån ett utforskande förhållningssätt

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång med 3 obligatoriska träffar/termin på plats på Campus Nyköping. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

KURSER
-En förskola för alla
-Examensarbete
-Förskolan - en demokratisk arena
-Förskolans didaktik 1
-Förskolans didaktik 2
-Förskolans historia och uppdrag
-Hållbar utveckling
-Ledarskap
-Lek och estetiska lärprocesser
-Lärande i arbete 1
-Lärande i arbete 2
-Uppföljning, utvärdering och utveckling

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Nyköping