Servicetekniker Elkraft

Bunden | Åsbro

Omfattning 335 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

YH Servicetekniker Elkraft är behovet stort över hela landet.
Utbildningen är kort och perfekt för dig som gillar att lösa problem. Med denna utbildning kommer du snabbt ut i yrkeslivet i en bransch med stora efterfrågan.

Vad gör en Servicetekniker Elkraft?
Som Servicetekniker inom Elkraft är det din uppgift att identifiera, analysera och åtgärda fel på elektrisk utrusning inom hela elnätet 0,4-400kV. Du arbetar exempelvis med elnätets kontrollsystem, ställverk och transformatorstationer, där du tar i drift och underhåller en anläggning utifrån en konstruktion och dokumentation. Arbetet är oftast inomhus med inslag av utomhusarbete. Som Servicetekniker inom Elkraft kommer ditt arbete att kunna variera beroende på vilken arbetsplats som du väljer att arbeta på.

Utbildningen till Servicetekniker Elkraft
Utbildningen ger dig en bred och gedigen kunskap om elnätets uppbyggnad och ingående komponenter. Genom utbildningen får du teoretiska och praktiska kunskaper i att utföra mätningar och inställningar av reläskydd, montera och koppla in apparater och hjälpsystem i stationer och ställverk. Du kommer även att få kunskaper idrifttagning och underhåll av utrustning. Allt enligt energibranschens riktlinjer. Utbildningen sker på en omfattande övningsanläggning med verklig utrustning där alla moment genomförs enligt energibranschens framtagna arbetsmetoder. Allt från arbetsplanering, riskhantering, utförande till färdig anläggning. En tredjedel av utbildningen består av LIA-kurser (Lärande i Arbete) som är förlagd på en arbetsplats, där du praktiskt får lära dig arbetet med handledning av handledare. LIA-kurs är viktigt för dig då du kommer att lära känna en arbetsplats, arbetsuppgifterna och företaget lär känna dig. Du har en stor möjlighet att få anställning i företag där du har haft din LIA-kurs. Under LIA-kurs kommer du att utvecklas och skapa yrkesidentitet.

Framtidsutsikter för en Servicetekniker Elkraft
Efter utbildning har du stora chanser till anställning direkt efter examen. Samhället ställer stora krav på en trygg elproduktion dessutom kommer efterfrågan inte att minska, tvärtom. Stora delar av vårt elnät ska moderniseras, bytas ut och anpassas. Vi står inför en omställning till en helt ny förnybar elproduktion med stora planerade utbyggnationer av stamnätet som ska genomföras.

Du kan söka arbeten med service och underhåll inom hela elkraftsområdet (0,4-400kV) Exempel på jobb du har kompetens att söka:
• Servicetekniker elkraft
• Reläskyddstekniker och Reläskyddsprovare
• Apparat- och kontrollanläggningstekniker
• Stationstekniker elkraft och Eltekniker vindkraft
• Beredare
• Elkrafttekniker

Åsbro Kursgård är den främsta utbildaren inom energibranschen och vi utbildar hela kedjan inom elkraft. Våra utbildningar ger dig rätt kompetens till arbetslivet och efter examen är du högt eftertraktad på arbetsmarknaden.

Våra utbildningar är noga framtagna tillsammans med branschen ger dig de kunskaper och behörigheter som arbetsmarknaden söker. Företag besöker oss ofta och presenterar sina verksamheter och ställer sina arbetsplatser till förfogande. Förutom studiebesök och gästföreläsningar är LIA-kurserna (lärande i arbete) en central del av våra YH-utbildningar

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Åsbro Kursgård AB

Webbplats

Telefon