Rörnätstekniker

Distans | Skellefteå, Sundsvall, Östersund

Är du intresserad av teknik och brinner för miljöfrågor? Då är utbildningen till rörnätstekniker något för dig!

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Är du intresserad av teknik och brinner för miljöfrågor? Då är utbildningen till rörnätstekniker något för dig! Här får du kombinera teknik och miljö för att säkra leveransen av vårt viktigaste livsmedel – vatten!

Vattentjänstsektorn är i en enorm utvecklingsfas i och med de stora investeringar som kommer göras för att förnya vatten- och avloppsnäten de kommande 25 åren. Det innebär att behovet av rörnätstekniker kommer öka för att denna utveckling ska kunna genomföras.

Vad gör en rörnätstekniker?
Som rörnätstekniker är du med och producerar och distribuerar dricksvatten och därmed krävs säkra vatten- och avloppsledningar.

Därför jobbar du med att underhålla rör och ventiler samt reparera och förnya vattenledningar.

Vid vattenläckor är du på plats för avstängning av vatten, läcksökning, spolning, inspektion av ledningar, besiktningar samt se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät.

En rörnätstekniker tjänar i snitt 33 500 kronor i månaden.

Vilka kompetenser får jag?
Under utbildningen får du lära dig hur man distribuerar dricksvatten och avleder avloppsvatten. Vilket kräver säkra vatten- och avloppsledningar. Du får även kunskaper om hur du underhåller rör och ventiler samt reparera och förnya vattenledningar. Men också hur du åtgärdar vattenläckor och driftstörningar som uppstår på vatten- och avloppsnätet.

Vad kan jag jobba som?
Det finns många yrkesroller som denna utbildning leder till. Vilket ger dig möjligheten till ett varierat jobb efter avslutad utbildning.

Rörnätstekniker
Ledningsnätstekniker
Arbetsledare inom VA
Driftplanerare inom VA

Utbildningens upplägg
Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår frånen projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL)som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga.Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Lärande i arbete (LIA)är ett förberedande moment inför arbetslivet i din framtida yrkesroll. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. Genom handledning får du möjlighet att praktiskt utföra de moment du har läst om under utbildningen. Vilket betyder att du får pröva på din framtida yrkesroll redan under din studietid!

Träffar under utbildningen
Under utbildningen genomförs 6 träffar som varar 2-3 dagar vardera. Dessa träffar berör olika moment i utbildningen som kräver verktyg. Därför är fysisk närvaro obligatorisk.

Träffarna kommer att hållas i huvudstudieorterna Borås respektive Sundsvall. Information om varje träff kommer att skickas ut i god tid av utbildningsledaren.

Alla kostnader som uppstår för resa och boende i samband med dessa träffar står den studerande för.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Blue Peak AB

Webbplats

E-post

Telefon