Automationsingenjör-Mjukvara

Bunden | Jönköping

Vill du jobba med automation och programmering och leda arbetet med att effektivisera tillverkningsprocesser? Gå Automationsingenjör - mjukvara!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på ju.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

19 april 2022

Om utbildningen

Utbildningen till Automationsingenjör - mjukvara passar dig som är intresserad av automation och programmering och vill jobba inom avancerad tillverkning. Utbildningen ger dig högt efterfrågade specialistkunskaper inom automation, programmering, IT-säkerhet och fjärrstyrning.

Du kan få anställning som process- och/eller automationsingenjör. I yrkesrollen kan du få ansvar för att planera, utforma, testa, driftsätta, utveckla och förbättra automationsanläggningar. Du kan också jobba som eltekniker eller service-, och drifttekniker.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AFRY, 3 Button Group, ABB,
AP & T, NPB Automation och Axelent.

Utbildningen till Automationsingenjör - mjukvara ger dig specialistkunskaper inom automation och programmering. Du lär dig programmering av robotar och att hantera elkonstruktion inom process- och automationsområdet. Utbildningen ger färdigheter att driftsätta, planera och genomföra provning och testning, samt att genomföra service av el- och automationsanläggningar.

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om process- och automationsutveckling inom avancerad tillverkning och lär dig att konstruera och automatisera tillverkningsprocesser. Du får även kunskaper inom ledarskap, maskinsäkerhet och konstruktion för att kunna arbetsleda och delta i projektgrupper.

Utbildningen sker i en av landets mest välutrustade och moderna robotverkstäder och lärarna har omfattande branscherfarenhet.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon