Paralegal

Bunden | Göteborg

Vill du vara ett värdefullt stöd för jurister och ha kontakt med domstolar och klienter? Har du en utvecklad servicekänsla och är noggrann?

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

6 september 2021

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2021

Fler starter

1 september 2022, 1 september 2023

Om utbildningen

Paralegal

Vill du jobba med juridik, administration och ekonomi? Utbildningen ger dig kompetens för att jobba som kvalificerad paralegal – en yrkesroll där du jobbar självständigt, noggrant och är kontaktperson för ombud, klienter, domstolar och myndigheter.

Vad gör en paralegal?

Arbetsuppgifterna för en paralegal, juridisk assistent eller domstolshandläggare varierar mycket beroende på var du arbetar. En viktig uppgift oavsett arbetsplats är att ha kontakt med ombud, klienter, domstolar och myndigheter, vilket ställer höga krav på bemötande och service.

Som domstolshandläggare bereder och handlägger du brottsmål, tvistemål, konkurser och andra ärenden. Du kan också upprätta förslag till enklare domar och beslut, göra enklare rättsutredningar och vara protokollförare vid förhandlingar.

Arbetar du på advokatbyrå eller företag kan du jobba med handläggning av juridiska, ekonomiska och arbetsrättsliga frågor. Du gör research och sammanställer informationsmaterial.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du jobba som kvalificerad paralegal eller juridisk assistent på advokatbyråer eller juridiska avdelningar på företag och i organisationer. Du kan också jobba som domstolshandläggare på domstolar och hos myndigheter.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat

- hur rättssystemet fungerar i Sverige, relevant materiell juridik och praktisk juridisk metod
- om ekonomi med betoning på redovisning och analys
- svensk och engelsk rättsterminologi, vilket ger dig möjlighet att jobba både i svensk och internationell
verksamhet
- att kommunicera skriftligt och muntligt utifrån mottagarens behov
- att hantera olika verksamhetssystem och de vanligaste IT-verktygen som används inom det juridiska
området
- att söka information i webbaserade rättsdatabaser.

Mer information: https://yrgo.se/utbildningar/paralegal/

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo