Operativ digital kommunikatör

Bunden | Borås, Lidköping, Uddevalla

Ett framtidsyrke med stor efterfrågan! Efter utbildningen kan du arbeta kreativt och strategiskt med digital marknadsföring.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2022

Ansök på lidkoping.se

Sista ansökningsdatum

20 november 2021

Fler starter

1 september 2023, 1 januari 2025

Om utbildningen

Tekniken har under de senaste åren skapat stora möjligheter för företag och organisationer att kommunicera sina budskap.

I utbildningen till Operativ digital kommunikatör får du lära dig hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation, hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och kommunicerar budskap.

Du får en strategisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera en digital närvaro som är kopplad till företags och organisationers övergripande affärs- och kommunikationsmål. Du får bland annat också lära dig om medielandskapet, att skapa och genomföra digitala kampanjer samt att bevaka vilka trender som finns inom digital marknadsföring.

VAD KAN JAG JOBBA SOM?
Efter utbildningen kan din yrkesroll vara digital kommunikatör, digital marknadsförare, digital marknadsassistent eller kommunikatör inom sociala medier. Du arbetar som anställd på ett företag, i en organisation eller som konsult.
Du kan jobba inom de flesta branscher som exempelvis har en marknadsavdelning; på ett privat företags marknadsavdelning, på en kommunikationsbyrå eller webbyrå. Inom den offentliga sektorn kan du ha en funktion på till exempel en kommunikationsavdelning eller som kommunikatör för en förvaltning/enhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL:
• Affärs- och organisationskunskap, 20 yhp
• Analys och rapport, 20 yhp
• Content marketing, 30 yhp
• Digital produktion 1 & 2, 50 yhp
• Juridik för kommunikatörer, 20 yhp
• Kommunikation i digitala medier, 35 yhp
• LIA 1, 30 yhp
• LIA 2, 50 yhp
• Projektmetodik, 20 yhp
• Trendspaning/Omvärldsbevakning, 15 yhp
• Examensarbete, 10 yhp

(5 yhp = en veckas heltidsstudier)

EXAMEN
Yrkeshögskoleexamen

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås. Du får tillgång till en Appledator under hela din studietid.

Under sammanlagt 18 veckor, nästan en tredjedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. LIA-perioderna kommer även att ge dig möjlighet att prova på att arbeta inom olika typer av branscher, samt att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lidköpings kommun Campus Lidköping