Kyrkomusiker 100%

Bunden | Mellansel

Kyrkomusikerutbildningen på Mellansels folkhögskola leder fram till en kyrkomusikerexamen på C-nivå.

Omfattning 500 YH-poäng (ca 2,5 år)

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 6

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

På Mellansels folkhögskola kan du läsa både på heltid och distans, klassisk profil eller afroprofil. Utbildningen leder fram till en kyrkomusikerexamen på C-nivå som ger behörighet att söka tjänst i Svenska Kyrkan. För att bli kyrkomusiker måste du även gå pastoralteologisk utbildning samt göra stiftsförlagda kursmoment i det stift man skall arbeta i. För att få tjänst i Svenska kyrkan måste du vara medlem där.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Föreningen Mellansels folkhögskola

Webbplats

E-post

Telefon