Kyl- och värmepumpstekniker

Bunden | Södertälje

Spännande tekniskt yrke med stor variation. Bra lön & snabb karriärutveckling samtidigt som du gör stora insatser för vår miljö.

Omfattning 350 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på campustelge.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2023

Om utbildningen

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.

Kyltekniker är ett bristyrke idag. Branschorganisationen SKVP har gått ut med att det saknas cirka 1200 kyltekniker just nu och ytterligare 500 skulle kunna anställas årligen under en femårsperiod. Sommaren 2018 gav oss en historisk värmebölja och visade att bristen är större än någonsin. Marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos kylföretagen.

Under vår utbildning får du lära dig om kylprocessen, kyltekniska system, köldmedier (gamla och nya) samt tillhörande komponenter. Du får även en systemförståelse för kyl-, ventilations- och elteknik och får kunskaper om olika energilösningar, energikällor, uppvärmningskällor samt olika energitekniker.

Genom utbildningens kurser kommer du även lära dig att bedöma samt motivera de mest fördelaktiga alternativen vid systemlösningar utifrån miljö-, tillgänglighets-, service- samt driftsäkerhetsaspekter. Du kommer uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket och får även kunskaper som räcker för att kunna klara ett prov för personlig kylcertifiering enligt gällande regelverk.

Efter examen har du färdigheter i att installera kyl- och värmepumpssystem och kompetens att driftsätta och injustera styr- och övervakningssystem samt lägga upp underhållsplaner för dessa.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Södertälje kommun, Campus Telge