Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning

Distans | Båstad

Människor med ett bra kunnande i hantverket inom trädgårdsbranschen går en strålande framtid till mötes.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

23 januari 2023

Ansök på akademi.bastad.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2022

Fler starter

22 januari 2024

Om utbildningen

En utbildning som ger efterfrågad kompetens
Behovet av kvalificerade trädgårdsmästare har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare. Mycket byggande, många privata personer som vill kunna bo kvar och fortsätta ha en fin trädgård, många fritidsboende med trädgårdar som behöver skötas och kyrkogårdsförvaltningar med pensionsavgångar.

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång! 

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsmästare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Förutom att bli en skicklig hantverkare från ekosystemtjänster till trädvård ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som kvalificerad trädgårdsmästare, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Distansutbildningen rakt in i trädgården
Distansstudier varvas med utbildningsträffar i Båstad. De obligatoriska träffarna är  nio till antalet och är 3-4 dagar långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n är 12 veckor lång och sker företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet, kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsmästare med båda händerna i jorden!

Kurser som ingår:
Ekosystemtjänster i hållbara utemiljöer, 30 poäng
Fördjupad växtkunskap, 50 poäng
Kommunikation av gröna miljöers sociala värden, 20 poäng
Kvalificerat drift- och underhållsarbete för en hållbar utemiljö, 50 poäng
LIA - drift och underhåll för en hållbar utemiljö, 40 poäng
LIA - valbar inriktning, 20 poäng
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 10 poäng
Styrning och förvaltning av utemiljö, 20 poäng
Trädgårdar och parkers historia, 10 poäng
Trädvård, 20 poäng
Examensarbete, 30 poäng
Totalt 300 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Båstad kommun Akademi Båstad