Filmarbetarutbildingen – Produktionsledning

Bunden | Malmö

Kvalificerad filmarbetare är utbildningen för dig som vill arbeta med planering, ledning och koordinering i den snabbt växande filmbranschen.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Ansök på skurupfridhem.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Kvalificerad filmarbetare mot film och tv-drama.

Med denna utbildning får du kunskaper för att arbeta i större dramaproduktioner.
Målen för utbildningen uppnås genom att kombinera erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskaper samt en förståelse för film som konstform. De studerande ges fackkunskap i form av relevanta begrepp, administrativa rutiner och vedertagna arbetsmetoder. Stort fokus läggs på att bygga upp dokumenterad och tillämpbar kunskap kring arbetsmiljö,
säkerhet och grön filmproduktion som efterfrågas av branschen. Under utbildningen utvecklas även förmågan att självständigt kunna organisera sitt arbete i samarbete med andra i både svenska och internationella film och TV-produktioner. Den studerande ska även kunna visa på förmåga till ledarskap, att tänka målfokuserat, kreativt, kunna lösa problem och anpassa sig till olika arbetsförhållanden.

Exempel på arbetsroller lämpade kvalificerade filmarbetare:
Produktionsledare
First Assistant Director
Platschef
Koordinator (inom flera olika avdelningar)
Statistansvarig
m.m

För mer information besök: https://www.skurupfridhem.se/Utbildningar/Kvalificerad-Filmarbetare

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Skurups Folkhögskoleförening