IP grafisk produktion och form

Bunden | Göteborg

Som grafisk producent arbetar du med form, färg, text och typografi och skapar trycksaker, förpackningar och digital grafik av hög kvalitet.

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

17 april 2023

Om utbildningen

Som grafisk producent arbetar du med form, färg, text och typografi och skapar trycksaker, förpackningar och digital grafik av hög kvalitet. Under utbildningen får du både tekniska och kommunikativa kunskaper, kontakter i branschen och hela sex månader består av LIA, som du gör ute på företag.

VAD GÖR EN GRAFISK PRODUCENT?
Som grafisk producent arbetar du med att framställa fysisk och digital kommunikation i form av trycksaker, förpackningar eller text och grafik till digitala medier. Du har ett stort tekniskt kunnande och ser till att den ursprungliga idén och designen bevaras genom hela produktionen och att resultatet uppfyller krav på kvalitet, färg och form.
Datorn är ditt viktigaste arbetsredskap och du jobbar i flera olika design-, text- och bildbehandlingsprogram som till exempel Indesign, Photoshop, Illustrator, After Effects och Premiere Pro.

YRKESROLLER OCH ARBETSPLATSER
Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis AD-assistent/Final Art, grafisk formgivare, grafisk producent, originalare eller producerande produktionsledare.

Din framtida arbetsplats kan vara på produktionsbolag, reklambyrå, grafiskt företag, kommunikationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på företags marknadsavdelningar.

OM UTBILDNINGEN
Utbildningen består av tre huvuddelar: informationsproduktion (IP), grafisk produktion och formgivning. Under utbildningen lär du dig bland annat:

• att arbeta i hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt
• att utforma och anpassa original för både digital och tryckt publicering
• bildkommunikation och bildbehandlingsmetoder för still och rörlig bild
• att arbeta med färgstyrning och färgkontroll
• grafisk utformning och produktion av text, bild och form för olika slags informationsmaterial
• att välja text-, bild- och formspråk för att uppnå önskad effekt
• trycktekniska metoder
• metoder och verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta i projektform.

LIA-PRAKTIK
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

KURSER
• Bildteknik, 45 p
• Digital teknik och produktion, 40 p
• Examensarbete, 25 p
• Färg- och kvalitetsstyrning, 20 p
• Grafisk design, 50 p
• Kommunikationsplanering, 15 p
• LIA – Lärande i arbete 1, 60 p
• LIA – Lärande i arbete 2, 70 p
• Projektinriktad grafisk teknik, 35 p
• Projektledning och organisation, 10 p
• Text och typografi, 30 p

STUDIEUPPLÄGG OCH EXAMEN
Utbildningen är tvåårig, platsbunden och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.
Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

SAMARBETE MED BRANSCHEN
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).
Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:
Fusion Experience – Grafiska företagen – GS-facket – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet – Ink n Art – ICA Reklam – iStore – Optimal Grafisk Produktion – Polysonic – Rubrik

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo