Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens

Distans | Hudiksvall

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom ett brett yrkesområde. 10 veckor träffas man på plats i Hudiksvall, övrig tid studerar du på distans.

Omfattning 225 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på hudiksvall.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens Yrkeshögskoleutbildning 1 år
Campus Hudiksvall

En Integrationspedagog är en person som arbetar med att stödja både asylsökande, nyanlända och alla andra som ännu inte etablerat sig helt i Sverige, men är också en tillgång för majoritetsbefolkningen i dess möten med andra kulturer.

Integrationspedagogen är bra på att skapa förståelse för olika kulturer, besitter kunskap om integration, olika familjestrukturer och traditioner.

Integrationspedagogen känner till formella regelverk och myndigheter, är utbildad i MI-metodik (motiverande samtal) och har insikt i hur flykt och migration kan påverka individer.

Integrationspedagogen kan med bred kompetens stödja integrationsarbetet i det civila samhället, inom skola, i arbete med integrationshandläggning, boendestöd och coaching.

Utbildningens innehåll och upplägg.
Delkurser i utbildningen:
● Arbetsmarknaden i Sverige
● Etnicitet och kultur
● Examensarbete
● Flykt, migrationsstress, integration
● Integrationsarbete, utmaning och möjligheter i arbetslivet
● Kommunikation och ledarskap
● Regelverk, myndighetsutövning och dokumentation
● Skola, ungdom, identitet
● LIA, Lärande i Arbete (valbar)
● Personlig professionell fördjupning (valbar)

Vad får man lära sig?
Utbildningen är yrkesinriktad. Utveckling av din egen yrkeskompetens, ledarskap och kommunikation sker genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer som är grundstenar i utbildningen. Du får kunskap om de individuella processer som de som flyr går igenom. Kunskaper kring etableringen i Sverige. Det formella regelverk som styr etablering och arbetsmarknaden. Vi studerar kulturen i Sverige och flyktingarnas hemländer, religion, seder och bruk, fördomar, både egna och andras. Lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Hudiksvall kommun CUL