Fastighetsingenjör

Bunden | Värnamo

Vill du ha ett intressant arbete i fastighetsbranschen? Vill du arbeta med hållbarhet och energieffektivisering? Utbilda dig till Fastighetsingenjör!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på ju.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

19 april 2022

Fler starter

1 augusti 2023

Om utbildningen

Efter utbildningen till Fastighetsingenjör kan du jobba som fastighetsingenjör, eller få roller som energisamordnare, energirådgivare, driftingenjör, teknisk förvaltare eller miljösamordnare, med en djup förståelse för installation, inomhusmiljö och energi. Som fastighetsingenjör blir du en viktig länk mellan bygg- och fastighetsbranschens många olika aktörer. Det här är en utbildning som ger dig många karriärmöjligheter och kompetens som behövs på kort och långa sikt.

Modern fastighetsförvaltning ställer nya krav på hållbarhet och energieffektivisering. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste anlägga ett helhetsperspektiv som omfattar alla byggnadens funktioner när det gäller miljökrav, effektiv energianvändning och funktionalitet för människorna som ska bo och jobba där.
Fastighetsingenjören har förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans och hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas. I rollen kan du hantera byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Du planerar och driver optimeringsprojekt av energianvändningen i fastigheter. Efter utbildningen kan du jobba i en roll där du självständigt kan leda och tillsammans med andra slutföra energieffektiviseringsprojekt. Du ansvarar för optimering av fastigheters tekniska system och för utveckling, drift och underhåll på ett energi- och kostnadseffektivt sätt.

Den här utbildningen är speciellt framtagen i samarbete med regionens näringsliv och möter företagens behov. Därför är det lätt att få jobb efter examen. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Värnamo Näringsliv, Elajo, BSV Ingenjörer & Arkitekter AB, Energikontor Norra Småland, HSB Göta, Finnvedsbostäder AB, Nivika, Värnamo kommun och Regionfastigheter.

Under utbildningen lär dig om fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi, hållbart byggande och effektiv användning av energi, byggnaden som klimatskal och dess installationer och drift, entreprenadformer, entreprenadjuridik samt upphandling.

Undervisningen sker på plats på Campus Värnamo två till tre dagar per vecka genom föreläsningar, handledning och studiebesök. Övrig tid sker arbete i grupprojekt samt självstudier. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Lärarna har mångårig yrkeserfarenhet och utbildningens praktik ger dig värdefulla kontakter med näringslivet redan under studietiden.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon