Elnätsprojektör

Distans | Lund

💡 Studera till Elnätsprojektör. Lär dig ta fram underlag, projektplaner och tillstånd för nybyggnation och underhåll av ledningar och elnät.

Omfattning 230 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Gå till utbildningen

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

9 september 2020

Om utbildningen

Elnätsprojektör är utbildningen för dig som vill ha en viktig roll för vår energiförsörjning. Bli en projektledare som skapar goda förutsättningar för installatörer och montörer som utför elarbetet på plats.

Energibranschen har ett stort behov av kompetens inom beredning. Nya elnät behöver byggas och befintliga behöver underhållas. För det behövs kompetens i att skapa och bereda underlag till elprojekten. Under studietiden får du bland annat kunskap i:

• Planering och ledning av elarbete, både inför nybyggnationer, underhåll och skötselåtgärder
• Lagar, säkerhetsrutiner och EBR (elnätsbranschens riktlinjer)
• Dimensionering och beräkning av distributionsnät
• Framtagande av beräkningsunderlag i bland annat dpPower, markavtal och tillstånd
• Fältmätning och markundersökning
• Upprättning av materialspecifikationer, arbetskartor och andra beredningshandlingar
• Skapande av digitala underlag för kartor och ritning

Teknikhögskolan utbildar framtidens innovatörer och samhällsbyggare.
Auktoriserad yrkeshögskola med YH-utbildningar inom IT, teknik, energi och samhällsbyggnad.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Plushögskolan AB - Teknikhögskolan