Elkraftsingenjör

Bunden | Gävle

Gör karriär i elkraftsbranschen och bidra till Sveriges utveckling av elförsörjning. Jobba bl.a. med olika typer av elkraftssystem och elanläggningar.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 december 2021

Ansök på teknikhogskolan.se

Sista ansökningsdatum

5 maj 2021

Fler starter

1 augusti 2022, 1 augusti 2023

Om utbildningen

Som elkraftsingenjör kan du exempelvis arbeta med teknik som HVDC eller att driftsätta, effektivisera, optimera och underhålla elkraftssystem. Du kan även arbeta med nya energilösningar, som vindkraft och Smart Grid.

Arbetsmarknaden för elkraftsingenjörer är mycket god. Kraftnäten i Sverige står inför en lång period av investeringar, där nätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov av elleveranser och utbyggnad av förnyelsebar elproduktion.

Exempel på yrkesroller:
• Drifttekniker energi
• Driftingenjör elkraft
• Serviceingenjör elkraft
• Ingenjör elkraft
• Produktionstekniker elkraft

Läs mer på teknikhogskolan.se.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Plushögskolan AB - Teknikhögskolan