Elkraftingenjör

Distans | Nyköping

Elektriker och redo för en ny karriär? Öka din kompetens inom bl.a. eldistribution, elsäkerhet och nätplanering och ta dig vidare med full kraft.

Omfattning 280 YH-poäng (ca 3 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

14 augusti 2023

Gå till utbildningen

Sista ansökningsdatum

21 maj 2023

Om utbildningen

Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för fullständig auktorisation. Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till driftsättning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.

YRKESROLLER
-Elkraftingenjör
-Elingenjör
-Elkrafttekniker

ARBETSUPPGIFTER
-Utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar.
-Identifiera och analysera förbättrings-, och problemområden och föreslå lösningar för dessa med utgångspunkt från kvalité-, säkerhet-, -ekonomi och miljöhänseende.
-Planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar.
-Idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar.
-Planera och driva projekt och uppdrag inom elkraft.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Elkraftingenjör är en yrkeshögskoleutbildning på 2,5 år (280 YH-poäng) som genomförs på halvtid på distans med sju obligatoriska träffar. Det innebär att du kan bo var som helst i landet och följa utbildningen från din hemort. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.

KURSER
-Anläggningar för prod.&överföring av el samt industriella anläggningar
-Byggteknik för elkrafttekniker
-Elinstallationer i byggnader
-Elkonstruktion
-Elkraft 2
-Elkraftteknisk engelska
-Elmaskiner -drivsystem
-Elsäkerhet och arbetsmiljö
-Examensarbete
-Högspänningsbehörighet
-Lärande i arbete 1
-Lärande i arbete 2
-Projektstyrning
-Regler och standarder
-Tillämpad elkraftmatematik
-Underhållsteknik inom elkraft
-Övervaknings- och reläskyddssystem


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Nyköping