Digital Designer

Bunden | Göteborg

Vill du jobba med design, teknik, UI (user interface), UX (user experience), och motion design?

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2023

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

17 april 2023

Om utbildningen

Digital Designer är en designutbildning för dig som vill jobba som kreativ problemlösare. Under utbildningen lär du dig att arbeta professionellt och innovativt för att designa digitala produkter och tjänster. Du arbetar ofta i projektform tillsammans med exempelvis programmerare. Tillsammans skapar ni kreativa, behovsstyrda eller upplevelsebaserade designlösningar som fungerar väl, är användarvänliga och ger användaren ett mervärde.

VAD GÖR EN DIGITAL DESIGNER?
Som Digital Designer arbetar du med UI-design, typografi, UX och motion design för formgivning av digitala koncept och produkter. Du tar fram varumärkesbyggande profiler, wireframes och designar hela eller delar av nya innovativa produkter och tjänster.

YRKESROLLER OCH ARBETSPLATSER
Efter utbildningen kan du bland annat jobba som Digital Designer, Frontend Designer, Motion Designer, UI Designer eller Product Designer. Din framtida arbetsplats kan vara på produkt- eller tjänstebolag, kommunikations-, reklam-, design- eller webbyrå, eller inhouse på företag.

OM UTBILDNINGEN
Under utbildningen får du bland annat
- lära dig hur design och teknik tillsammans skapar digitala produkter – alltifrån UI-design, UX-design, motion design och visuell design
- arbeta professionellt i skarpa projekt mot kund och lära dig metoder för att arbeta agilt, det vill säga att arbeta med täta avstämningar, regelbundna delleveranser och löpande utvärderingar under ett projekts gång
- lära dig utforma visuell design där pixlar, vektorer, grafisk form, typografi och detaljer förstärker förståelse och effekt
- arbeta innovativt och konstruktivt, anpassat till den nya tekniken i vår omvärld
- kunskaper om programmering i exempelvis HTML och CSS
- lära dig att skapa digitala tjänster och produkter, med fokus på användbarhet och användarupplevelse (UX)

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

INSTAGRAM
Besök Digital Designer på Instagram för en ännu bättre bild av vad utbildningen innehåller och leder till.

KURSER
5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

- Designprocesser och digital designproduktion, 60 p
- Examensarbete, 30 p
- Frontendutveckling, programmering, 45 p
- Lärande i arbete (LIA), 135 p
- Motion design och digital bild, 50 p
- UX-design, tillgänglighet och hållbarhet, 30 p
- Visuell design, UI-design och strategi, 50 p

STUDIEUPPLÄGG OCH EXAMEN
Utbildningen är tvåårig, platsbunden och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

SAMARBETE MED BRANSCHEN
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo