DevOps Engineer

Bunden | Hägersten

En DevOps Engineer jobbar oftast i ett devops-team på ett stort eller medelstort företag. Man bygger verktyg för att deploya och testa automatiskt.

Omfattning 415 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på chasacademy.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2023

Om utbildningen

Företag i 2020-talets IT-bransch måste klara av att leverera nya, felfria uppdateringar och funktioner i stort sett direkt när användarna efterfrågar det. Det är stor skillnad mot tidigare, då stora programvaruföretag kunde publicera en ny version vartannat år och leverera buggfixar med flera månaders mellanrum. Idag levererar många stora bolag – Amazon är ett exempel – fler än 20 000 uppdateringar per dygn, och kan korrigera eventuella fel några minuter efter att de upptäcks.

Den utvecklingen har blivit möjlig genom en kombination av nya arbetsmetoder, nytt tänk, verktyg och automatiserade flöden, som brukar kallas DevOps. 80% av företagen i den svenska IT-sektorn använder eller har börjat tillämpa DevOps, vilket gör DevOps Engineer till en av de hetaste – och mest svårrekryterade – IT-rollerna.

En DevOps Engineer jobbar oftast i ett devops-team på ett stort eller medelstort företag. Man bygger verktyg för att deploya och testa automatiskt. Som hjälp och verktyg använder man t.ex. Jenkins och GIT. Man skriver bash scripts, kodar i Python och bygger CI/CD-pipelines som används av utvecklarteamen.

Continous Integration (CI), Continous Deployment och Continous Delivery är viktiga mål och begrepp. CI går ut på att alla små nya ändringar i koden som utvecklarna gjort automatiskt ska skjutas in och fungera sömlöst med all annan kod. Det sköter man i Jenkins. Efter det ska koden testas automatiskt och läggas upp på en server och om det inte genereras några fel så publiceras den, också automatiskt. Då är man på god väg mot Continous Deployment och Continous Delivery.

Utbildningen är två år. Sedan är du väl förberedd att gå direkt in i en ny och oerhört spännande värld. Första året är inriktat på teori, teknik och arbetssätt. Då gör du dig hemmastadd med agila arbetssätt, verktyg som Docker, Jenkins och GIT, Linux/Windows Server, lär dig utveckla i Python och mycket annat. Största delen av år 2 består av LIA, företagspraktik, och examensarbete. Ditt val av LIA och examensarbete ger dig stora möjligheter att forma din egen framtida inriktning.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Chas Academy AB