CNC-tekniker – Blått certifikat automation

Bunden | Jönköping

Vill du jobba i en bransch med snabb teknikutveckling som CNC-tekniker inom skärande bearbetning? Efterfrågan är stor i Jönköping!

Omfattning 225 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på ju.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

19 april 2022

Om utbildningen

Vill du arbeta med avancerade processer i en framtidsbransch? Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Efter utbildningen kan du få en roll där du ansvarar för produktion inom skärande bearbetning.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning. Du får de kunskaper som krävs för att efter utbildningen kunna certifiera dig mot branschens blåa certifikat. Kompetensen är mycket efterfrågad i tillverkningsindustrin och möjligheterna till ett arbete efter utbildning är mycket goda.

Utbildningens ledningsgrupp består av anställande företag med stort behov av den kompetens som utbildningen ger. I ledningsgruppen deltar bland annat, Edströms AB, Husqvarna Group, Interal AB, Saab Group och Östrand & Hansen AB.

Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov.

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering, robotstyrning av CNC-maskiner, mekatronik, projektledning och CAM-beredning. Du kommer att arbeta med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Du kommer också att få kunskap om kvalitets-, och hållbarhetsaspekter inom skärande bearbetning.

Efter genomförd utbildning har du utvecklat din förmåga att utföra produktionsberedning på CNC-styrda maskiner, och kan utföra avancerad ISO-programmering. Genom utbildningens praktiska upplägg med teori och praktik övar du på att välja, för uppgiften anpassade, maskiner och verktyg inom skärande bearbetning, samt att genomföra service och felsökning av robotiserade CNC-celler. Du kommer att öva på att kommunicera arbetsåtaganden skriftligen och muntligen på svenska och engelska.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon