Byggnadsingenjör - produktionledning

Bunden | Hässleholm

Framtiden ser ljus ut både för dig och bygg- och anläggningsbranschen. Din framtida karriär börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd! Sök nu!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på yhs.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2023

Om utbildningen

Har du ett genuint intresse för byggproduktion? Tycker du om att skapa helhet av detaljer? Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete som arbetsledare inom byggbranschen? Ta steget i rätt riktning och utbilda dig till byggnadsingenjör på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Som byggnadsingenjör med inriktning produktionsledning har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som en av nyckelpersonerna i byggprocessen har överblick över byggprojekten och tillsammans med de övriga i teamet skapar hållbar kvalitet och produktionsekonomiska lösningar inom samhällsbyggnad. Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper, färdigheter och kompetenser om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitet, miljö- och arbetsmiljö, upphandling, produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig hur du kvalitetssäkrar arbetet samt hur du tillämpar förfrågningsunderlag och bygghandlingar i byggprojekt. Under dina LIA-perioder (praktik i företag) omsätter du teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Yrkeshögskolan Syd har genomfört kvalificerade yrkesutbildningar inom bygg och anläggning sedan 1996 och har ett brett företagsnätverk inom bygg- och anläggningsbranschen.

Efter avklarad, avgiftsfri och studiemedelsberättigad utbildning ska du kunna ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar såväl inne på kontoret som ute på byggarbetsplatsen och arbeta som bland annat byggnadsingenjör, arbetsledare eller platschef inom bygg och anläggning, bygglovshandläggare, CAD-ritare, arbetsmiljösamordnare. Din egen bakgrund i form av yrkeserfarenhet och genuint intresse i kombination med utbildningen formar din fortsatta yrkeskarriär.

Sverige satsar stora resurser på infrastruktur under flera år framåt och arbetsmarknaden lider brist på ingenjörer med rätt kompetens. Personer som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn hjälper till i utvecklingen och byggandet av våra framtida och hållbara samhällen. Byggkonjunkturen är fortsatt stark och byggverksamheten utvecklats ständigt. Möjligheterna till arbete är därför mycket goda för utbildade byggnadsingenjörer.

Yrkeshögskolan Syd levererar bygg- och anläggningsutbildningar som är skräddarsydda efter branschens behov, ger dig en bred grund att stå på samt spetskompetens att tillämpa och utvecklas inom bygg-och anläggningsbranschen.

Framtiden ser ljus ut både för dig och bygg- och anläggningsbranschen. Din framtida karriär börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd! Sök nu!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hässleholms kommun, Yrkeshögskolan Syd

Webbplats

Telefon