Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör

Distans | Gustavsberg

Efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer är stor och du har goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på komvuxvarmdo.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör handlägger du bygglov från inkommet ärende till slutbesked:
- Du tolkar lagar och förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning.
- Du tolkar översikts- och detaljplaner, kart- och ritmaterial och gör olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov.
- Du håller tekniska samråd, utövar tillsyn och gör platsbesök på byggen.
- Du kommunicerar muntligt och skriftligt med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga.
- Du för diskussioner med sökande av bygglov och presenterar bygglovsärenden inför byggnadsnämnden

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Arkitektur- och kulturhistoria, 30 p.
Bygglov, 60 p.
Byggteknik, 45 p.
Den kommunala förvaltningen, 10 p.
Examensarbete, 5 p.
Hållbarhet, 15 p.
Kommunikation och bemötande, 10 p.
Kontroll och tillsyn, 40 p.
Lärande i arbetslivet (LIA), 70 p.
Miljöbalkens koppling till PBL, 10 p.
Samhällsplanering, 10 p.

Utbildningen är på distans med digitala föreläsningar 1–2 gånger i veckan. Två gånger på hösten och två gånger på våren är det dessutom fysiska träffar fredag-lördag. Den tredje terminen gör du LIA på en arbetsplats nära din hemort.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Värmdö kommun, Komvux Värmdö

Webbplats

E-post

Telefon