Behandlingsassistent

Bunden | Forshaga

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

28 augusti 2023

Ansök på forshaga.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2023

Om utbildningen

Yrke/yrkesområde
Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Kurser
Utbildningen omfattar nedanstående kurser och genomförs i redovisad ordning:
År 1, Socialt arbete – en yrkesintroduktion 30p, Psykologi på individ- och organisationsnivå i socialt arbete 45p, Socialpedagogik och kommunikation 20p, Lagstiftning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete 20p, Kriminalitet och utanförskap 30p, LIA 1 55p
År 2, Psykisk ohälsa och drogproblematik 40p, Våld i nära relationer 35 p, LIA 2 50p, Valbar kurs 40p, Examensarbete 35p

Valbar kurs: Missbruk, beroende och samsjuklighet eller Psykisk ohälsa och antisocialproblematik eller Socialt vård- och behandlingsarbete

Lärande i arbete (LIA) ingår med 21 veckor. Vissa LIA-platser har ofta hög säkerhetspolicy och har enligt lag skyldighet att kräva utdrag ur polisens belastningsregister.

Pedagogisk ansats
Det sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete, gemenskap och kollaborativt lärande är grunden for utbildningens pedagogiska ansats. Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där de studerande förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

För att öka möjligheterna för fler studerande att tillgodogöra sig utbildningen används olika undervisningsmetoder så som projektarbeten, fältstudier, studiebesök, seminarier, föreläsningar, fallstudier, litteraturstudier och nätbaserad undervisning via lärplattformen. De studerande arbetar så väl individuellt som i grupp för att stimulera kunskapsinhämtandet.

Tjänster efter avslutad utbildning:
- Behandlingsassistent
- Behandlingspedagog
- Boendehandledare
- Boendestödjare
- Integrationshandledare
- Integrationspedagog

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Forshaga kommun, Forshaga Yrkeshögskola