Automationsingenjör-Robot

Bunden | Jönköping

Vill du arbeta med att skapa framtidens automatiserade produktion? Utbilda dig i senaste automationstekniken och programmering av avancerade robotar!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Ansök på ju.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Automationsingenjör – robot är ett framtidsyrke och medarbetare med kunskaper inom industriell automation, mekatronik, visionsteknik och robotprogrammering blir allt mer eftertraktade.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba med en rad olika yrken med koppling till automation – till exempel som automationsingenjör, eltekniker inom styr och regler och instrumentteknik, PLC-, SCADA- samt HMI-programmerare. Du kan även få jobb som robotingenjör, service- och drifttekniker eller vision-tekniker.

Kompetens som Automationsingenjör – robot är eftertraktad och ger stora möjligheter till arbete i Sverige och internationellt.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens tillverkningsindustri och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från AFRY, 3 Button Group, ABB, AP & T, NPB Automation och Axelent.

Under utbildningen till Automationsingenjör - robot kommer du att få kunskaper om elkonstruktion inom automations-, och robotikområdet och få en förståelse av samspelet mellan maskin, elektronik och datorer. Utbildningen omfattar PLC, HMI- och robotprogrammering och du får kunskap om automatiserade processer samt grundläggande produktkännedom. Du får också kunskap om programmering, driftsäkring och analys av robotceller. Andra delar som du får kunskap om är servosystemet, optisk vision- och sensorteknik, maskinsäkerhet samt fjärrstyrning och övervakning av anläggningar.

Under utbildningen kommer du att få öva på att programmera industrirobotar och att rita el-scheman för el- och automationsanläggningar. Du kommer få träna på att driftsätta automatiserade el-/automations-anläggningar. Du kommer också att få öva på att planera och utföra provning och testning av anläggningarna samt att genomföra felsökning och utföra service och underhåll. Under utbildningen får du använda metoder som utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera projekt. Du kommer få öva på att använda engelska som arbetsspråk i ditt arbetsutövande. Utbildningen sker i en av landets bäst utrustade robotverkstäder och våra lärare har lång erfarenhet från branschen.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon