Ambulanssjukvårdare

Bunden | Skövde

För dig som vill arbeta inom Ambulanssjukvården

Omfattning 200 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på skovde.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 augusti 2023

Om utbildningen

Yrkeshögskoleutbildningen till Ambulanssjukvårdare är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram och bedrivs i nära samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götaland. Ambulanssjukvårdare arbetar i team med ambulanssjuksköterskor. Efterfrågan varierar i olika områden, men du blir en efterfrågad resurs.
Utbildningen ger dig förutsättningar att kunna fungera som en kvalificerad resurs inom svensk ambulanssjukvård. Utbildningen ger kompetens för att på ett säkert sätt kunna framföra ambulans vid
vanlig körning och utryckningskörning. Den ger dessutom kunskap om ambulanssjukvårdens kommunikationsutrustning och träning i att samarbeta i ambulansteamet och med övriga instanser/myndigheter
i samhället. Som ambulanssjukvårdare deltar du i teamarbetet tillsammans med ambulanssjuksköterskan eller annan medicinsk personal i prehospital akutsjukvård och fungerar som en viktig resurs i katastrofmedicinska situationer. Du tränas i att använda medicin- och ambulansteknisk utrustning utifrån gällande lagar och förordningar.
Många praktiska övningar ingår i utbildningen, exempelvis i prehospital sjukvårdsledning, traumaomhändertagande, losstagning, CBRNE samt kommunikation och navigation. En del av lärandet sker i
samband med LIA (lärande i arbete) då totalt tolv veckor är förlagda på ambulansenhet samt besök på vårdinrättningar och hos samarbetspartners inom akutsjukvården.

En ambulanssjukvårdare ska ha god fysik. Många arbetsgivare kräver godkänt resultat på fystest vid anställning. Som studerande får du vid utbildningens start genomgå tester med syfte att få en ökad
förståelse för de fysiska kraven och för att kunna träna och förbereda dig under det år utbildningen pågår. Du behöver också klara av att simma 200 meter.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Skövde kommun, Skövde Yrkeshögskola