Abonnentingenjör

Bunden | Göteborg, Hallsberg

Genom att utbilda dig till abonnentingenjör får du kunskap om allt ifrån uppbyggnad, struktur och funktion till juridik när det kommer till VA sektorn

Omfattning 410 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

23 maj 2021

Fler starter

1 september 2022, 1 september 2023

Om utbildningen

Vill du ha ett varierande arbete som dessutom har ett hållbarhetstänk?
Då kan denna utbildning vara ditt kall!

Genom att utbilda dig till abonnentingenjör får du kunskap om allt ifrån uppbyggnad, struktur och funktion till juridik när det kommer till vatten- och avloppsbranschen (VA).

Här får du kombinera det teoretiska lärandet med det praktiska där fokus läggs på problembaserat lärande (PBL), där studerande får arbetsplatsbaserade case att lösa.

Detta varvas med Lärande i Arbete (LIA) som står för 25% av utbildningen för att våra studerande ska få god kännedom av vad yrket faktiskt består av för arbetsuppgifter.

Vad kommer jag kunna jobba som?

Abonnenthandläggare
Abonnentingenjör, vatten och avlopp
Bygghandlare VA
Kundhandläggare VA
VA-utredare

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Arbetsledning, projektledning
Arbetsmiljö
Byggprocessen
Dimensionering och uppbyggnad av VA-system
Ekonomiprocessen
Examensarbete
GIS-kunskap
Jordarter och geoteknik
Kundhantering och dokumentation
Lagstiftning
Ledningssamordning
Lärande i Arbete 1
Lärande i Arbete 2
Projektplanering

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon