3D-printingspecialist

Distans | Eslöv

En 1,5 årig utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta som 3D-printingspecialist med inriktning mot design, konstruktion och produktion.

Omfattning 210 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på eslov.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2021

Fler starter

1 september 2022, 1 december 2023

Om utbildningen

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge den studerande de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som 3D-printingspecialist med inriktning mot design, konstruktion och produktion.

Den studerande får en bred utbildning som ger möjligheter att verka i en rad olika branscher som idag använder tekniken, exempelvis inom fordon, flyg, verkstad, plast- och gummi, livsmedel, verktygstillverkning, gjuteridesign, försvaret, medicin, dental, arkitektur, hjälpmedel, kultur och utbildning.

Efter utbildning
Efter genomgången utbildning kan den studerande arbeta som konstruktör, designer, utvecklare, beredare, tekniker, operatör eller mekaniker, med expertkompetens inom additiv
tillverkning med fokus på digital tillverkning, särskilt 3D-printing och 3D-modellering.

Arbetsmarknad
Näringsdepartementet, liksom branschorganisationen Teknikföretagen, bedömer att det riktiga genombrottet för 3D-printing kommer inom de närmaste tre åren och därför utbildar Yrkeshögskolan i Eslöv sedan 2016 3D-printingspecialister på eftergymnasial nivå.

Branschrepresentanterna beskriver ett svenskt näringsliv som står och faller på möjligheten att skapa en mer effektiv produktion och utveckling, i takt med att konkurrensen från
omvärlden blir mer påtaglig.

Idag och på 3-5 års sikt är behovet som allra störst inom följande branscher: fordon, flyg, verkstad, plast och gummi, livsmedel, verktygstillverkning, gjuteridesign, försvaret, medicin, dental, arkitektur, smycken och hjälpmedel, kultur och utbildning.

Kursinnehåll
3D-printing (AT) – ur ett helhetsperspektiv, 10 YH-poäng
3D-scanning, med inriktning 3D-printing, 10 YH-poäng
Beredning, materiallära & tillverkningsmetoder för 3D print, 30 YH-poäng
Digital design, 3D-modellering, samt mjukvaror för 3D-print, 30 YH-poäng
Examensarbete, 15 YH-poäng
Förbättringsarbete: Lean, Kaizen, Six Sigma och Toyota Kata, 10 YH-poäng
Konstruktion, med inriktning 3D-printing, 45 YH-poäng
LIA - ett yrkesanpassat projektarbete, 40 YH-poäng
Projektledning, grupp, kommunikation, 20 YH-poäng

Ändringar i kursplanen kan förekomma

Utbildningens studieform och omfattning
Utbildningen bedrivs på distans med 75% studietakt.
Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med ca fyra träffar i Eslöv per termin.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Eslövs kommun, Yrkeshögskolan i Eslöv

Webbplats

Telefon