3D-artist Visual

Bunden | Eksjö

Vill du ha ett konstnärligt och kreativt yrke och jobba med 3D-modellering, visualisering, animering och konstnärliga tekniker? Gå 3D-artist visual!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2023

Ansök på ju.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba i många olika yrkesroller. Du kan tex du få yrkesroller som "3D-grafiker, arkitektur, inredningar och produkter", "3D-illustratör, arkitektur, inredningar och produkter"¸ "3D-modellerare, arkitektur, inredningar och produkter" eller "Visualiserare, arkitektur, inredningar och produkter".

Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och ger färdigheter i såväl 3D-modellering, visualisering, animering och bilder som konstnärliga tekniker och förhållningssätt. Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings-, modellerings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.

Utbildningen är utformad i samarbete med branschen och i utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Zynka/Semren Månsson AB, Lammhult, Ikea, Altopounto AB, Sweco, Liljewalls arkitekter AB och BSK arkitekter.

Det här är utbildningen för dig som vill skapa bilder, visualiseringar, animeringar och virtuella miljöer av hög konstnärlig kvalitet inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktvisualisering och reklam.

3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Immersiv teknik som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) varvas med programmering, scriptning och optimering av processer och arbetsflöden.

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister, visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare, och fotografer. Utbildningen genomförs i studiomiljö̈ och försöker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.

Du kommer att genomföra två praktikperioder på arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer under sammanlagt 20 veckor.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus i12 i Eksjö, Eksjö Kommun.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon