Kontakttolk arabiska/ somaliska/ tigrinja

Distans | Uppsala

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Välkommen till yrkeshögskolans kontakttolkutbildning på Wik.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

22 augusti 2022

Ansök på regionuppsala.se

Sista ansökningsdatum

31 mars 2022

Om utbildningen

Yrkeshögskolans utbildning till kontakttolk i somaliska, arabiska och tigrinja på Wik, Region Uppsala folkhögskola startar den 22 augusti 2022 och pågår under 3 terminer. Utbildningen är en heltidsutbildning. I utbildningen ingår fysiska träffar varje månad som är schemalagda på vardagar. Träffarna hålls i skolans lokaler på Wik, två mil utanför Uppsala. Under veckorna när distansundervisning bedrivs har vi digitala föreläsningar 2 dagar i veckan. Resten av tiden ägnas åt självstudier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. 

Distansundervisningen sker med hjälp av en nätbaserad utbildningsplattform. Varje studerande får utbildning i tekniken vid utbildningsstart och support finns att tillgå under hela utbildningen. Om du inte har egen dator finns möjlighet att låna en dator från skolan. Under närträffarna avslutas och examineras en kurs, och kommande kurs introduceras. Utbildningens omfattning räknas i YH poäng. För heltidsstudier innebär det 5 YH poäng/vecka. Den här utbildning är på 300 YH poäng och ger dig en yrkeshögskoleexamen. Under utbildningen kommer det att vara återkommande gemensamma träffar för att du som studerar hos oss ska ha möjlighet att träna i den kommande yrkesrollen.

Om kontakttolkyrket
Kontakttolkyrket är ett varierande och viktigt arbete, där du bland annat kan arbeta åt myndigheter och kommuner eller driva eget företag. I rollen kan du tolka på plats, via telefon eller video.

Kursinnehåll
Under tre terminer kommer du att läsa följande kurser:

Introduktionskurs
Tolketik och tolkningsteknik
Tolkning med modern teknik
Interkulturell kommunikation
Samhällstolkning
Juridik och rättstolkning
Migrationstolkning
Psykiatri för tolkar
Rättsmedicin
Sjukvårdstolkning
Språkfärdigheter i svenska
Lärande i arbete
(dina teoretiska kunskaper få du möjlighet
att praktisera under handledning)
Individuellt fördjupningsarbete

Behörighet
Din utbildningsbakgrund ska motsvara minst gymnasienivå och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket. För att vara behörig till utbildningen krävs att du uppfyller något av följande:

Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar svens gymnasieutbildning.
Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Utöver detta krävs särskilda förkunskaper Svenska 2(B) eller Svenska som andra språk2 (B), 100p.

Urval
Vi har ett begränsat antal studieplatser. Vid fler sökanden än studieplatser genomför vi ett urval genom att göra språktester där dina språkkunskaper i svenska och ditt tolkspråk bedöms.

Studiemedel
Utbildningen är CSN berättigad.

Sista ansökningsdag
30 april, löpande antagning i mån av plats.

Antagningsbesked
Besked lämnas senast juni 2021.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar yrkeshögskoleutbildningen till kontakttolk på Region Uppsala folkhögskola. Framtagandet av utbildningen har skett i nära samarbete med arbetslivet. Representanterna för näringslivet ser ett stort behov av denna kontakttolkutbildning då efterfrågan på utbildade tolkar i arbetslivet är stort. Beviljandet av Yrkeshögskoleutbildningar görs av Myndigheten för yrkeshögskolan och bedöms utifrån arbetslivets behov.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Region Uppsala folkhögskola