Kontakttolk arabiska/ somaliska/ tigrinja

Distans | Uppsala

Talar du arabiska, somaliska eller tigrinja? Då har vi utbildningen för dig! Välkommen till yrkeshögskolans kontakttolkutbildning på Wik.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) Inte nivåplacerad

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på regionuppsala.se

Sista ansökningsdatum

31 mars 2022

Om utbildningen

Yrkeshögskolans utbildning till kontakttolk i somaliska, arabiska och tigrinja på Wiks folkhögskola startar den 22 mars 2021 och pågår under 3 terminer. Utbildningen är en heltidsutbildning och ges på distans. Distansundervisningen sker med hjälp av en nätbaserad utbildningsplattform. Varje studerande får låna en dator vid utbildningsstart och får utbildning i tekniken. Support finns att tillgå under hela utbildningen. Under utbildningen sker månatliga närträffar på Wik. Under närträffarna avslutas och examineras en kurs, och kommande kurs introduceras. Utbildningens omfattning räknas i YH poäng. För heltidsstudier innebär det 5 YH poäng/vecka. Denna utbildning är på 300 YH poäng och ger en yrkeshögskoleexamen. Under utbildningen kommer det att vara återkommande gemensamma träffar för att den studerande ska ha möjlighet att träna i den kommande yrkesrollen.

Om kontakttolkyrket
Kontakttolkyrket är ett varierande och viktigt arbete, där du bland annat kan arbeta åt myndigheter och kommuner eller driva eget företag. I rollen kan du tolka på plats, via telefon eller video.

Kursinnehåll
Under tre terminer kommer du att läsa följande kurser:

Introduktionskurs
Interkulturell kommunikation
Juridik för tolkar
Lärande i arbete (dina teoretiska kunskaper få du möjlighet att praktisera under handledning)
Migrationstolkning
Psykiatri för tolkar
Rättsmedicin
Sjukvårdstolkning
Språkfärdigheter i svenska
Tolken i samhället
Tolketik och tolkningsteknik
Tolkning med modern teknik
Individuellt examensarbete

Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar yrkeshögskoleutbildningen till tolk på Wiks folkhögskola. Framtagandet av utbildningen har skett i nära samarbete med arbetslivet vars representanter ser ett stort behov av denna utbildning för att täcka behovet av utbildade tolkar i arbetslivet. Beviljandet av Yrkeshögskoleutbildningar görs av Myndigheten för yrkeshögskolan och bedöms utifrån arbetslivets behov, detta innebär mycket goda chanser att få arbete efter en avslutad yrkeshögskoleutbildning. Mer information hittar du på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Behörighet
Din utbildningsbakgrund ska motsvara minst gymnasienivå och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket. För att vara behörig till utbildningen krävs att du uppfyller något av följande:

Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Utöver detta krävs särskilda förkunskaper Svenska 2(B) eller Svenska som andra språk2 (B), 100p.

Urval
Vi har ett begränsat antal studieplatser, urval kommer göras baseras på språkkunskaper.

Studiemedel
Utbildningen är CSN berättigad.

Sista ansökningsdag
24 januari 2021

Antagningsbesked
Besked om antagning till utbildningen ges den 17 februari 2021.

Nästa antagningsomgång är planerad september 2022

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Wiks folkhögskola