Lärarassistent

Bunden | Tumba

Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare i ett arbetslag. Du möter många elever där du är lärarens resurs, administrativt och med annat.

Omfattning 200 YH-poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på xenter.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Som lärarassistent arbetar du tillsammans med lärare i ett arbetslag. Du möter många olika människor, förstår deras behov och vet på vilket sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar. Det kan också handla om att förebygga, medla i och lösa konflikter. På så sätt får du bidra till ett trivsamt arbetsklimat som är gynnsamt för alla i skolverksamheten.

Lärarassistentens administrativa arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för dokumentation samt rapport- och resultatåtergivning och registrera frånvaro. Gentemot elever kan det handla om att stödja en elev under en skoldag, eller vara stöttande i mindre grupper under lektioner samt kontakta vårdnadshavare och hjälpa läraren i förberedelsen av lektioner och i efterarbetet. Dessutom kan lärarassistenten arbeta med skolans pedagogiska program, appar och molntjänster, sköta rapportering, dokumentation och följa upp likabehandlingsarbete och kränkningsärenden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kurser i utbildningen:
Elevhälsan och funktionsvarierade barns förutsättningar och behov, 20 p
Examensarbete, 10 p
Inkludering och integration, 10 p
Kommunikation, 15 p
Ledarskap, pedagogiska metoder och didaktiska grunder, 30 p
Likabehandlingsarbete och konflikthantering, 20 p
Pedagogiska program och appar och skoladministrativa system, 30 p
Skolans organisation och styrning, 15 p
LIA – Utveckling av och i yrkesrollen, 50 p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka

Webbplats

Telefon