Elkraftingenjör

Bunden | Jönköping

Vill du arbeta med att trygga elförsörjningen och utveckla dina färdigheter inom projektering, driftplanering och beredning? Läs till Elkraftingenjör!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

29 augusti 2022

Ansök på ju.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

19 april 2022

Om utbildningen

Vill du ha en yrkesroll med stor efterfrågan och möjligheter att utvecklas? Efter den här utbildningen har du möjlighet att arbeta som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft. Du får också gå de kurser som ingår i den allmänna behörigheten för elektriker.

Samhället står för en stor ut-, och ombyggnad av elnäten i framtiden så arbetsmarknaden är god. Utbildningen leder till en auktorisation inom såväl hög- som lågspänning. Efter utbildningen kan du vara en resurs som bidrar till att ställa om Sveriges elnät utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Som elkraftingenjör jobbar du med elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning och/eller i projekt tillsammans med andra. Du bedömer ritningsunderlag till nyanläggning och utbyggnation av befintliga elsystem, samt övervakar gällande regler och standarder.

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från Afry, EON, EFK, Projektengagemang, Projektteknik, Vinnergi och WSP.

Under utbildning kommer du bland annat lära dig att planera och utföra elinstallationer i starkströmsanläggningar. Du upprättar ritningar, kretsscheman och tillhörande dokumentation, samt utför de beräkningar och dimensioneringar som tillämpas. Du kommer att öva på att lösa olika problem och göra förebyggande underhåll i olika typer av elanläggningar och vid elinstallationer i elektriska starkströmsanläggningar.

Under utbildningen får du kunskap om regelverken för person-, egendoms- och funktionssäkerhet i elanläggningar. Du får också kunskap om projektledning, organisationsavtalsrätt och entreprenadsjuridik. Frågor som berör kvalitet, miljö och arbetsprinciper behandlas.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens. Om du är intresserad av en utbildning men, har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under antagning på JU.SE/YH

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköpings kommun.Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Webbplats

Telefon