Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi

Bunden | Eslöv

En tvåårig utbildning med teoretisk inriktning som vänder sig till dig som vill arbeta med kyla, VVS och energi

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

22 augusti 2022

Ansök på eslov.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

30 april 2022

Om utbildningen

Driftingenjör inom kyla, VVS och energi, 400 YH-poäng, 100% studietakt

Utbildningens mål
Utbildningen ska ge dig kunskaper så att du är anställningsbar inom berörda branscher direkt efter examen. Efter genomförd utbildning har du kunskaper inom kyla och VVS så att du självständigt ska kunna konstruera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort.

Du får kunskaper om hur du energieffektiviserar och miljöanpassar kyltekniska system samt väljer miljöanpassade köldmedier till dessa. Du ska även kunna skapa och leda uppdrag och ta fram beskrivande underlag för upphandling av kyltekniska system.

Efter examen
Som driftingenjör i kyla- och VVSbranschen kan du arbeta som projekt- och uppdragsledare, installatör och installationsledare, konstruktör och projektör, kalkylator, servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort.

Du kan även arbeta som praktisk konsult inom energieffektivisering av tekniska system för uppvärmning, kylning och avfuktning och praktiskt konsult för miljöanpassning av kyltekniska system.

Utbildningens studieform och omfattning
Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid, vilket innebär att du har skolförlagd tid enligt schema. Undervisningssättet vi använder kallas flippat lärande där förinspelat material lämnas ut kontinuerligt och du som studerande förväntas vara påläst när du kommer till skolan. Övrig tid ägnas åt projektarbete och självstudier.

Arbetsmarknad
Efterfrågan på arbetskraft är stor i hela landet. Inom VVS- och kylbranschen finns ett behov av personer med system- och konstruktionsförståelse, en kompetens som är viktig för att kunna driva anläggningar optimalt, energieffektivt och säkert. Branschen efterfrågar dig som kan arbeta som projektledare inom installation, drift och underhåll, samt konstruktion och utredningar på kyltekniska anläggningar som butiker, köpcentrum, industrier, kontorskomplex, mobila anläggningar, badhus och ishallar.

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra webbaserade prov i svenska och matematik. Syftet med provet i svenska är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor. Provet i matematik syftar till att mäta den sökandes matematiska kunskaper. Urvalsprovet görs i Eslöv tisdagen den 12 maj.

Kurser
• Byggfysik, konstruktion och miljö, 30 YH-poäng
• Byggnaders tekniska system, 20 YH-poäng
• Funktioner i byggnaders komfort, kyl- och VVS-system, 75 YH-poäng
• LIA 1 Branschkunskap, 10 YH-poäng
• LIA 2 Processkyla och arbetsmiljö, 20 YH-poäng
• LIA 3 Inneklimat och komfort, 20 YH-poäng
• LIA 4 Konstruktion, kyl- frys- och komfortsystem, 25 YH-poäng
• LIA 5 Projektledning och teknisk beskrivning, 25 YH-poäng
• Mätteknik i drift, 30 YH-poäng
• Produktkunskap i komfort- VVS- kyl och industrisystem, 75 YH-poäng
• Teknisk uppdragsledning, 10 YH-poäng
• Tillämpning av naturvetenskapliga ämnen, 60 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Karlsson Climate AB